گوش به زنگگوش به زنگ

صادرات ترکیه به ایران در ماه نوامبر به 279 میلیون دلار رسید.


آخرین ارقام منتشر شده توسط موسسه آمار ترکیه نشان می دهد که صادرات ترکیه به ایران در ماه نوامبر 2017 به 279.6 میلیون دلار رسیده است که به ترتیب 12.7 درصد کمتر از ماه نوامبر 2016 (320.3 میلیون دلار) می باشد.

صادرات ترکیه به ایران در ماه نوامبر به ۲۷۹ میلیون دلار رسید..jpg

صادرات ترکیه به ایران در ماه نوامبر به ۲۷۹ میلیون دلار رسید.

گردش مالی بین دو کشور در نوامبر ۲۰۱۷ به ۶۹۸.۳ میلیون دلار رسیده است.

در ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۱۷، تجارت ایران و ترکیه ۹.۹ میلیارد دلار بود. این رقم نشان دهنده رشد ۱۲.۵ درصدی در مقایسه با رقم مشابه سال قبل است که ۸.۸ میلیارد دلار بود.

در مقایسه با ۴.۶ میلیارد دلار در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۱۶ صادرات ترکیه به ایران در این دوره ۲.۸۸۲ میلیارد دلار بود.

ترکیه همچنین در دوره ۱۱ ماهه کالاها را به ارزش ۷ میلیارد دلار از ایران وارد کرد که ۶۸.۶ درصد بیشتراز رقم ماه ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۶ (۴.۲ میلیارد دلار) می باشد. بنابراین، تراز تجاری بین دو کشور ۴/۱ میلیارد دلار به نفع ایران است.

گردش مالی بین دو کشور سال ۲۰۱۴،  به میزان ۱۳.۷۱ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۱۵ (۹.۸ میلیارد دلار) کاهش ۲۹ درصدی داشت.