گوش به زنگگوش به زنگ

رشد تجارت ایران و ترکیه


ارزش تجاری بین دو همسایه ایرانترکیه بیش از 45 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

رشد تجارت ایران و ترکیه .jpg

رشد تجارت ایران و ترکیه

ترکیه در ده ماه اول سال ۲۰۱۷ بیش از ۹.۳ میلیارد دلار کالا را به ایران صادر کرده است، در حالی که حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار از جمهوری اسلامی ایران به ترکیه صادرات انجام شده است.

ایران و ترکیه در سال های گذشته میزان ارتباطات تجاری خود را به شدت افزایش داده اند. در سال ۲۰۰۰، سطح تجارت دو جانبه در حدود یک میلیارد دلار بود، اما در سال ۲۰۱۰، بیش از ۱۰ میلیارد دلار بود. این رقم در سال امسال به ۱۶ میلیارد دلار رسید.

دو طرف می خواهند ارزش تجارت دوجانبه خود را تا سال ۲۰۲۰ به ۴۰ میلیارد دلار افزایش دهند.

استفاده از لیره در مبادلات مالی بین المللی ترکیه در ده ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۲ میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد رشد داشته و به رقم ۱۱.۱ میلیارد دلار بالغ شده است. کشورهای آلمان و ایران بیشترین استفاده از لیره را در مبادلات خود با ترکیه داشته اند.

بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه، از مجموع ۱۲۶.۳ میلیارد دلار صادرات ترکیه در ۱۰ ماهه ابتدایی سال، ۳.۷ میلیارد دلار به لیره انجام شده است.

مجموع لیره استفاده شده در بخش صادرات ترکیه در مدت مشابه سال گذشته ۲.۹ میلیارد دلار بوده که این آمار نشان دهنده ۳۱ درصد رشد در استفاده از لیره برای صادرات است.

در همین حال، ارزش لیره استفاده شده در واردات کالا به ترکیه در ده ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۲، حدود ۷.۴ میلیارد دلار از مجموع ۱۹۵.۸ میلیارد دلار بوده است. در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی حدود ۶.۱ میلیارد دلار بود که نشان دهنده ۲۰ درصد رشد در استفاده از لیره در این بخش است.

بدین ترتیب میزان استفاده از لیره در مبادلات مالی بین المللی ترکیه به حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار رسیده که ۲۴ درصد رشد را نشان می دهد.

در این میان آلمان از اصلی ترین شرکای تجاری ترکیه، بیشترین مبادلات مالی به لیره را با ترکیه انجام داده، به نحوی که رقم این مبادلات به ۱.۳ میلیارد دلار می رسد. ایران و چین نیز هر کدام به ترتیب با مبادلاتی به حجم ۸۶۳.۷ و ۷۶۲.۳ میلیون دلار پس از آلمان رده های دوم و سوم بیشترین مبادلات مالی به لیره با ترکیه در ۱۰ ماه نخست ۲۰۱۲ را به خود اختصاص داده اند.