گوش به زنگگوش به زنگ

نیاز بصره به گاز ایران


مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: صادرات گاز طبیعی ایران به بصره واقع در جنوب عراق احتمالا در ماه مارس محقق خواهد شد.

نیاز بصره به گاز ایران.jpg

نیاز بصره به گاز ایران

حمید رضا عراقی گفت:

"عراق آمادگی خود را برای دریافت گاز ایران در بصره طی دو ماه گذشته اعلام کرده است. مرز شلمچه در خوزستان به عنوان دروازه صادرات گاز به بصره انتخاب شده است."

بصره، دومین شهر بزرگ عراق، جهت تغذیه نیروگاه خود به عنوان بخشی از تلاش برای کاهش قطع برق که تبدیل به یک منبع مداوم نارضایتی عمومی شده است؛ به گاز ایران نیاز دارد.

عراقی معاون وزیر نفت همچنین افزود:

" ایران به محض اینکه عراق آمادگی خود را نشان دهد، صادرات ۲۵ میلیون متر مکعب گاز در روز را به بصره آغاز خواهد کرد."

این مقام گفت: زیرساخت صادرات گاز به همسایگان غربی در ایران تکمیل شده است، اما در عراق به دلیل عدم تکمیل خطوط لوله، این برنامه نتوانسته است به طور کامل تحقق یابد.

عراقی اضافه کرد:

"بصره باید خطوط لوله را در زیر اروند رود، که یک پروژه دشوار است، به اتمام برساند. با این حال، مقامات عراقی تأکید کرده اند بصره، دومین شهر عراقی پس از بغداد برای دریافت گاز از ایران، ظرف دو ماه آماده خواهد شد."

دولت عراق برای وارد کردن گاز طبیعی از ایران به استان مرزی دیاله در شرق، قراردادی را امضا کرده بود که باعث افزایش میزان خرید سوخت از ایران شد. این قرارداد در ماه ژوئن پس از مدتی تاخیر به اجرا در آمد.

ایران و عراق که هر دو عضو اوپک هستند، در سال ۲۰۱۳ برای ساخت دو نیروگاه تامین برق عراقی در بغداد و بصره به توافق رسیده بودند، اما امنیت ضعیف عراق مانع پیاده سازی این پروژه ها شد.

طبق گزارش جدیدترین آمار BP، آمار گزارش شده از سوی ایران نشان می دهد که عراق از طریق خط لوله ۱۲ میلیون متر مکعب گاز در روز مصرف می کند و در حال حاضر دومین مشتری گاز ایران بعد از ترکیه است که از سال ۲۰۱۶ حدود ۲۱ میلیون متر مکعب در روز وارد می کند.