گوش به زنگگوش به زنگ

چرا کمک خارجی به فقرا نمی رسد


کمک های خارجی کشورهای توسعه یافته غرب به عنوان یک ابزار مهم برای کمک به فقیرترین مردم در آسیا و آفریقا، جهت زندگی بهتر ارائه می شود.

چرا کمک خارجی به فقرا نمی رسد.jpg

چرا کمک خارجی به فقرا نمی رسد.

طبق گفته thehindu.com، سازمان هایی مانند بانک جهانی در انتقال کمک های دولت های غربی به فقرا در سایر نقاط جهان در حقیقت به عنوان عاملان عمل می کنند. انتقاد اساسی علیه این سیاست ها این است که در  کمک های خارجی به کشورهای توسعه نیافته، اکثر این کمک ها برای رسیدن به فقیرترین افرادی که به آن نیاز دارند، نابرابر بوده و عادلانه نیست.

"آیا کمک های خارجی بیشترین فقیر را هدف قرار می دهد؟"، عنوان مقاله است که در سال ۲۰۱۷ از سوی رایان سی بریگز در سازمان ملل منتشر شده است، این مقاله تلاش می کند برای این سوال که آیا کمک های خارجی در راستای هدف اصلی خود در ارائه کمک به فقیرترین افراد این سیاره موفق عمل کرده است، پاسخی بیابد.

برای پیدا کردن پاسخ، نویسنده با مطالعه و بررسی جریان کمک رسانی ۱۹۵ منطقه در سراسر ۱۷ کشور آفریقا و مقایسه آن با وضعیت اقتصادی آنها تحلیل می کند که کمک های خارجی تنها برای بهبود زندگی ثروتمندترین مردم در فقیرترین کشورهای جهان مدیریت می شود. در حقیقت، پس از تعدیل اندازه جمعیت، میزان کمک هایی که به ثروتمندترین مردم آفریقا جریان دارد، حدود سه برابر بیشتر میزان کمکی هایی است که به فقیرترین افراد در آن منطقه ارائه شده است. این مطالعه نشان می دهد، برخی از دلایل کاملا سیاسی بوده و به میزان درجه فقر و افراد فقیر در آن منطقه ارتباطی ندارد.

یافته های این مطالعه هر چند ممکن است برای هر کسی که واقعیت کمک خارجی را درک می کند، تعجب برانگیز نباشد اما به طور کلی، کمک های خارجی توسط افرادی که تلاش می کنند بعضی خدمات را برای افراد فقیر رائه دهند، ارسال نمی شوند. در عوض، این بوروکرات ها و سیاستمداران هستند که معمولا جریان کمک رسانی را به کشورهای در حال توسعه هدایت می کنند. به علاوه، تصمیمات آنها عمدتا با رویکرد سیاسی بوده و هدایت جریان کمک رسانی تحت الشعاع این مسئله قرار دارد. این به طور طبیعی منجر به شکل گیری انواع فساد می شود.

طرفداران کمک های خارجی سعی کرده اند راه حل های تکنوکراتیک مختلفی را برای بهبود اثربخشی کمک های خارجی مورد آزمایش قرار دهند. با این حال، آنها هنوز در یافتن راه حلی برای مقابله با انگیزه های ناسازگار که باعث تخریب پروژه های کمک رسانی می شود، عاجز مانده اند.