گوش به زنگگوش به زنگ

3.5 درصد رشد برای اقتصاد سنگاپور در سال 2017


وزارت صنایع و معادن سنگاپور روز سه شنبه اعلام كرد:

"تولید ناخالص داخلی این كشور در سال 2017 به میزان 3.5 درصد افزایش یافت." این درحالی است که پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بین 3 تا 3.5 درصد برآورد می شد.

۳.۵ درصد رشد یرای اقتصاد سنگاپور در سال ۲۰۱۷.jpg

۳.۵ درصد رشد یرای اقتصاد سنگاپور در سال ۲۰۱۷

وزارت خزانه داری سنگاپور نیز گفت:

"در مقایسه با ۵.۴ درصد در سه ماهه سوم، تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه چهارم سال جاری ۳.۱ درصد رشد داشته است.”

پیش بینی هر دو رشد ۳.۵ درصدی برای کل سال و رشد ۳.۱ درصدی در سه ماهه چهارم برآورد وزارتخانه صنایع و معادن سنگاپور است که عمدتا براساس داده های ماه اکتبر و نوامبر محاسبه می شود. این داده ها به عنوان شاخص اولیه تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می شوند و زمانی که داده های جامع تری در دسترس قرار بگیرند، بازبینی می شوند.

بخش تولید در سه ماهه چهارم سال گذشته ۶.۲ درصد رشد داشته که از رشد ۱۹.۲ درصدی در سه ماهه قبل نشات گرفته است. با توجه به اعلام این وزارتخانه، رشد در ابتدا با توسعه انبساطی قوی در حوزه الکترونیک و مهندسی پشتیبانی شده  که میزان آن از میزان کاهش تولید در گروه های پزشکی، مهندسی و حمل و نقل بیشتر است. در سال ۲۰۱۷، بخش تولید ۱۰.۵ درصد رشد داشته است.

بخش ساخت و ساز در سه ماهه چهارم سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش رشد و در سه ماهه چهارم سال گذشته، ۷.۷ درصد کاهش رشد داشته است. این انقباض عمدتا ناشی از ضعف فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی بود. در مقایسه با رشد ۰.۲ درصدی در سال ۲۰۱۶، در سال ۲۰۱۷، این بخش ۸.۱ درصد کاهش رشد را تجربه کرد.

بخش خدمات سنگاپور در سه ماهه چهارم سال گذشته ۳ درصد و در سه ماهه سوم رشد ۳.۲ درصد رشد داشته است. به گفته این وزارتخانه رشد در درجه اول با فعالیت بخش مالی و بیمه در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی سازماندهی می شود. در سال ۲۰۱۷، این بخش با رشد ۲.۵ درصدی نسبت به  سال گذشته نمایان شد.