گوش به زنگگوش به زنگ

تمدید توافقنامه اتحادیه گمرکی مابین اتحادیه اروپا و ترکیه


توافق گمرکی اتحادیه اروپا و ترکیه.jpg

فردریکا موگرینی، معاون نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجه و سیاست امنیتی، روز چهارشنبه اعلام کرد که مذاکرات برای به روزرسانی توافقنامه اتحادیه گمرکی میان ترکیه و اتحادیه اروپا آغاز شده است.

ناتالی توچچی گفت: تجدید توافق به نفع هر دو طرف خواهد بود لازم است که هر چه سریعتر مذاکرات شروع شود.

او همچنین اشاره کرد: اگرچه ترکیه و اتحادیه اروپا به طور کامل در مورد همه مسائل به توافق نرسیده اند.، اما آنها در حوزه های انرژی، مهاجرت و مبارزه با تروریسم همکاری قوی دارند.

توچچی افزود: "روابط بین اتحادیه اروپا و ترکیه برای خلع سلاح بسیار قوی و رضایتبخش است."

توافقنامه اتحادیه گمرکی آنکارا با اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ به اجرا در آمد. هر دو طرف ترکیه و اتحادیه اروپا به دنبال گسترش دامنه توافقنامه هستند که تاثیر مثبتی بر روابط تجاری متقابل در صنایع مختلف دارند.

ترکیه پنجمین شریک تجاری اتحادیه اروپا می باشد، سالانه در حدود ۱۴۰ میلیارد یورو با کشورهای عضو این اتحادیه مبادلات تجاری انجام می دهد. بیش از ۴۰ درصد از حجم مبادلات تجاری ترکیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می گیرد و همچنین حدود یک سوم از سرمایه گذاریهای خارجی مستقیم انجام یافته در ترکیه از سوی افراد اتحادیه اروپا صورت میپذیرد. با این حال، وخامت روابط بین ترکیه و آلمان تاثیر منفی بر این روابط گذاشته است.