گوش به زنگگوش به زنگ

سفیر روسیه در ترکیه: روسیه آمادگی لغو ویزا را ندارد


الکسی یرهوف، سفیر روسیه در آنکار گفت: مسکو برای برداشتن محدویت روادید هنوز آمادگی ندارد.

سفیر روسیه در ترکیه: روسیه آمادگی لغو ویزا را ندارد.jpg

سفیر روسیه در ترکیه: روسیه آمادگی لغو ویزا را ندارد

سفیر روسیه، آلکسی یرهوف، در مصاحبه با یکی از مطبوعات روسیه، گفت:

"در حال حاضر طرف ترکیه درخواست یکپارچگی ویزا برای تشویق گردشگران روسی دارد و من فکر می کنم شهروندان ما باید در این زمینه از مقامات ترکیه سپاسگزار باشند. اما توافقنامه برداشتن محدودیت ویزا که در سال ۲۰۱۰ ما بین دو کشور امضا شد، هنوز الزامات ساختاری آن از جانب کشور ما (روسیه) کامل نشده و ما آمادگی اجرای آن را نداریم."

وی همچنین اضافه کرد:

"مباحث کنسولی و مسائل مربوط به ویزا در ترکیه همواره دستور کار اصلی نشست های سفارت روسیه را تشکیل می دهند."

الکسی یرهوف ضمن بیان اهمیت امنیت گردشگران روسی در ترکیه افزود:

"بحث تامین امنیت گردشگران یک موضوع سهل و ممتنع است. علیرغم سادگی پیچیدگی های خاصی دارد. این مسئله ای قابل درک است که هر کسی به خارج از کشور مسافرت می کند، وظیفه تامین امنیت خود را به مقامات کشور خود منتقل می کند. با جرات می گویم که مقامات ترکیه به شدت نسبت به وظیفه تامین و تضمین امنیت گردشگرانی که به کشور آنها سفر می کنند، حساس هستند. این نکته یکی از امتیازات کشور ترکیه برای همه گردشگران بویژه گردشگران روسی است. از سال گذشته اقدامات شایسته ای از جانب ترکیه در این زمینه انجام گرفته که جا دارد در جای مناسب از این کشور به دلیل اهمیت دادن و حساسیت ویژه ای که در تامین امنیت گردشگران ما (روسیه) بروز می دهد، تقدیر و تشکر کرد.