گوش به زنگگوش به زنگ

افزایش تعداد بازدید گردشگران ایرانی از جمهوری آذربایجان


وزیر فرهنگ و گردشگری آذربایجان اعلام کرد:

" تعداد گردشگران ایرانی که به آذربایجان می آیند، افزایش چشمگیری داشته است."

افزایش تعداد بازدید گردشگران ایرانی از جمهوری آذربایجان.jpg

افزایش تعداد بازدید گردشگران ایرانی از جمهوری آذربایجان

ناظیم صمد اوف، وزیر فرهنگ و گردشگری آذربایجان، اظهار داشت:

" تعداد گردشگران ایرانی که به آذربایجان می آیند در سال جاری ۵۸ درصد افزایش یافته است."

ناظیم صمد اوف در ادامه افزود:

"تعداد گردشگران روسیه و قرقیزستان نیز به ترتیب ۷.۱ درصد و ۱۵.۸ درصد رشد داشته و با تسهیلات ویزا بری گردشگران کشورهای خارجی، صنعت گردشگری آذربایجان حدود ۷۰ درصد رشد را تجربه کرد."

وی همچنین اضافه کرد:

" پس از اجرای سیستم ویزای الکترونیکی، تعداد گردشگران کشورهای اروپایی در کشور ما افزایش خواهد یافت."

هدف اصلی ما فقط تامین آسایش و راحتی گردشگران در فرودگاه های بین المللی نیست. بلکه ما در صدد گسترش کیفیت و رفاه گردشگران در  کلیه مراحل ورود به کشور هستیم."