گوش به زنگگوش به زنگ

نمایشگاه گردشگری استراسبورگ امسال بدون ترکیه


از روز جمعه، 9 فوریه، نمایشگاه بین المللی گردشگری استراسبورگ در شهر استراسبورگ فرانسه در حال برگزاری است. نکته جالب در این نمایشگاه عدم حضور کشور ترکیه می باشد. آژانس های گردشگری ترکیه که هر سال جهت ترویج گردشگری خود در این نمایشگاه حضور پررنگ داشتند در دوره 25 این نمایشگاه شرکت نکردند.