گوش به زنگگوش به زنگ

گروه B : مسعود شجاعی از صحبت در رابطه با ورود زنان به استادیوم های ایران خودداری کرد


باری دیگر، مسئله عدم حضور زنان در ورزشگاه های ایران مطرح شد و مسعود شجاعی از صحبت در رابطه با این مشکل در میادین بین المللی صرف نظر کرد.

مسعود شجاعی، از صحبت در رابطه با حق ورود زنان به استادیوم های ایران خودداری می کند

مسعود شجاعی، از صحبت در رابطه با حق ورود زنان به استادیوم های ایران خودداری می کند

مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی ایران، روز سه شنبه و طی نشست خبری قبل از بازی با اسپانیا، صحبت در رابطه با حق ورود زنان به استادیوم های ایران را مناسب فضای کنفرانس ندانست.

زنان ایرانی به طور حتم میان جمعیت حاضر در ورزشگاه کازان آرنا برای بازی مقابل اسپانیا حضور خواهند داشت. این فرصتی برای زنان ایرانی است که در کشور خودشان آن را پیدا نمی کنند.

پنجشنبه گذشته و طی بازی مقابل مراکش در استادیوم سن پترزبورگ، بنر ها و کارت هایی با نوشته های #NoBan۴Women (نه به ممنوعیت برای زنان) و از زنان ایرانی برای حضور در ورزشگاه ها پشتیبانی کنید ، به چشم می خوردند.

اگر چه شجاعی در کنفرانس قبل از بازی، موضوع ورود زنان به استادیوم های ایران را مشکلی خواند که باید در خود کشور و بعد از مسابقات جام جهانی روسیه حل شود. او در این رابطه گفت:

ما یک خانواده هستیم و در خارج از زمین بازی، یک ملت. این ها فقط شعار نیستند. صحبت کردن در رابطه با این موضوع، توهین به این مسابقات محسوب می شود. من ترجیح می دهم که مشکلمان را در داخل خانواده خود حل کنیم و اگر در آینده فرصتی برای بحث داشتیم، آن را مطرح می کنیم.

بر اساس گزارش های منتشر شده از خبرنگاران ایرانی، مسعود شجاعی در گذشته نیز پشتیبانی خود را در رابطه با حضور زنان در استادیوم های ایران اعلام کرده است. زنان ایرانی از انقلاب اسلامی در سال ۵۷ تاکنون حق ورود به استادیوم های ورزشی را نداشته اند.

reuters.com