گوش به زنگگوش به زنگ

قطع همکاری سرویس موزیک اسپاتیفای با تروی کارتر


رویترز- تروی کارتر، که رابط بین تکنولوژی سوئدی اسپاتیفای SA و صنعت ضبط موسیقی است، در اوایل سپتامبر این شرکت را ترک می کند اما همچنان در نقش مشاور باقی خواهد ماند.

قطع همکاری سرویس موزیک اسپاتیفای با تروی کارتر

قطع همکاری سرویس موزیک اسپاتیفای با تروی کارتر

تروی کارتر که در صنعت موسیقی فردی کارآزموده و با تجربه است، پیش از این سابقه همکاری و برنامه ریزی برای هنرمندانی چون لیدی گاگا و جان لجند را داشته است. در سال ۲۰۱۶ او به عنوان رئیس بخش خدمات تولید اسپاتیفای انتخاب شد.

او در سمتی که بر عهده داشت، کمک های زیادی کرد تا سرمایه شرکت را افزایش دهد. کارتر در مصاحبه اش گفت:

من به این شرکت آمدم تا پلی بین اسپاتیفای و جامعه خلاق ایجاد کنم. با گذشت زمان، هدف ما جهانی شد و تلاش کردیم با هنرمندان سراسر جهان ارتباط داشته باشیم و به آنها کمک کنیم تا ایده های خلاقانه خود را به مرحله اجرا در بیاورند.

بنابر گزارشها، کارتر با برخی از سیاست های شرکت که منجر به متهم شدن بعضی از هنرمندان از جمله آر. کلی و رپر XXXT مخالف بوده است. اسپاتیفای درباره اینکه آیا جدایی کارتر مربوط به این سیاست هاست یا نه، توضیحی نداده است.

دنیل اک، مدیر اجرایی اسپاتیفای گفت:

وقتی کارتر به تیم ما پیوست، جامعه هنرمندان نسبت به جریان سازی دچار شک و تردید بودند. تروی کارتر تغییرات زیادی در این عرصه ایجاد کرد که تا سال ها آثارش باقی خواهد ماند.

منبع:reuters.com