گوش به زنگگوش به زنگ

رئیس کمپانی سامسونگ از زندان آزاد شد


روز دوشنبه لی جائه یونگ رئیس کمپانی سامسونگ پس از اعلام حکم دادگاهی در سئول که موقتا او را از اتهام رشوه خواری و اختلاس تبرئه کرد، از زندان آزاد شد.

لی جائه یونگ رئیس کمپانی سامسونگ

لی جائه یونگ رئیس کمپانی سامسونگ

ظاهرا پرونده های علیه یونگ بخاطر رسوایی های سیاسی و مالی او بوده است. گفته می شود که لی جائه یونگ برای گسترش سلطه جهانی کمپانی سامسونگ، با یکی از دوستان رئیس جمهور سابق کره جنوبی زد و بند کرده است.

یک سال پس از زندانی شدن یونگ، دادگاه حکم او را از پنج سال حبس به دو و نیم سال کاهش داده بود. بعدها دادگاه ادامه حبس او را به حالت تعلیق درآورد، البته به مدت چهار سال باید در شرایط آزادی مشروط به سر برد. باز بودن پرونده او بدین معنی است که او نمی تواند بدون تایید دادگاه، کره جنوبی را ترک کند.

البته رئیس کمپانی سامسونگ تمامی اتهامات را رد کرده است.

منبع: variety.com