گوش به زنگگوش به زنگ

شرکت چاینا موبایل به دنبال عرضه فناوری نسل پنجم 5G


شرکت چاینا موبایل در پی راه اندازی فناوری نسل پنجم یا 5G است.

شرکت چاینا موبایل در پی راه اندازی فناوری نسل پنجم یا ۵G

شرکت چاینا موبایل در پی راه اندازی فناوری نسل پنجم یا ۵G

شرکت چاینا موبایل که بزرگترین اپراتور تلفن همراه در جهان به لحاظ تعداد مشترکان است، روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد با ترکیب کردن فناوری ارتباطی ۵G تلفن همراه با هوش مصنوعی و فناوری ابری، برترین شبکه جهانی نسل پنجم را تولید کند.

این طرح بخشی از اقدام بزرگتر شرکت چاینا موبایل برای تجاری سازی خدمات نسل پنجم در سال ۲۰۲۰ است. این شرکت نقش بسیار مهمی در تکمیل فاز اول استانداردهای جهانی نسل پنجم داشت که خود به مثابه آغاز حرکت به سوی خدمات تجاری نسل پنجم محسوب می شود.

شانگ بینگ مدیر چاینا موبایل گفت:

ما روی ساختار مستقل شبکه نسل پنجم متمرکز خواهیم شد، گسترش ابری فناوری فوق سریع را به پیش می بریم و با افزایش کارایی عملی هوش مصنوعی، یک شبکه هوشمند خواهیم ساخت.

منبع: chinadaily.com