گوش به زنگگوش به زنگ

یک پنجم کودکان در معرض خطر ابتلا به مسائل سلامت روان


دستورالعمل مسئولیت به معنی فشار زیاد روی معلمان و همچنین دانش آموزان به منظور دستیابی بیشتر و یادگیری بهتر می باشد.

کودکان در معرض خطر ابتلا به مسائل سلامت روانکودکان در معرض خطر ابتلا به مسائل سلامت روان

بر اساس تحقیقات، از میان هر پنج کودک تقریبا یکی در معرض خطرابتلا به مسائل سلامت روان است.

قریب به یک پنجم (حدود ?? درصد) نوجوانان عزت نفس و مناعت طبع خود را از دست داده و به توانایی های یادگیری خود شک دارند. بر اساس گزارش های جدید، این علائم نشان می دهند که سلامت و نتدرستی کودکان در خطر است.

به گزارش موسسه ارزیابی جی ال (GL) که ارائه دهنده ارزیابی های متفاوت برای مدارس است، این گزارش بیان میکند دختران و پسران به یک اندازه آسیب پذیر هستند.

در مطالعه ای در بریتانیا از ۸۵۰۰۰۰ دانش آموز ۱۴ ساله پرسیده شد که نسبت به خود و مدرسه چه احساسی دارند؟

نتایج نشان دادند که بیش ۶ درصد کودکان به یادگیری عکس العمل منفی نشان داده و ازعزت نفس بسیار کمی برخوردارن که آنها را به شدت آسیب پذیر می کند.

یکی از اعضای کمپین سلامت روان کودکان به نام جانی بنجامین (Jonny Benjamin) در گزارش نوشت:

”به عقیده من کودکان اکنون بیش از هر زمان دیگری نگرانند و فشار بیشتری روی آنهاست و این نگرانی و فشارهر روز بیشتر می شود. “

وقتی که از دکتر آدام بادیسون مدیر عامل موسسه خیریه ”انجمن ملی نیاز های آموزشی خاص “علت را جویا شدند، او گفت که فشارهای مسئولیتی مربوط به مدارس در این موضوع نقش دارند.

دکتر بادیسون در مصاحبه ای با مجله خبری ایندیپندنت گفت:

”دستورالعمل مسئولیت برای کوکان و نوجوانان در مدرسه بدین معنی است که به منظور دستیابی و یادگیری بیشتر دانش‌ آموزان فشار بیشتری روی معلم ها و در نتیجه روی دانش آموزان وجود دارد. “

او همچنین افزود:

”این اتفاق همزمان با عوامل مختلفی از جمله افزایش پیچیدگی نیازهای آموزشی خاص دانش آموزان، کاهش منابع در مدرسه و همچنین دسترسی کمتر به خدمات پشتیبانی خارجی مثل سازمان خدمات بهداشت روانی کودکان و نوجوانان است.

او همچنین گفت که جزئی ساختن برنامه آموزشی و اضافه کردن بخش هایی مربوط به آموزش های شهروندی، شخصی، بهداشت و اقتصادی به به این فشار و نگرانی نیز می افزاید.

در بخش دیگری از گزارش، گرگ واتسون رئیس ارزیابی جی ال گفت:

 ”تقریبا یک پنجم دانش آموزان نسبت به مدرسه احساسات منفی بروز دادند و با مسائلی از قبیل عزت نفس و درک توانایی های خود به عنوان یاد گیرنده مشکل داشتند. “

این احساسات مخفی در دانش آموزان می تواند تاثیر شگرفی بر پیشرفت آنها داشته باشد.

واتسون در ادامه خاطر نشان کرد:

” ما تنها نباید نگران عملکرد تحصیلی دانش آموزان باشیم چرا که این نگرش های منفی دقیقا همان هایی هستند که به عقیده محققان ممکن است سلامت و تندرستی کودکان را به خطر بیندازند. “

او همچنین افزود:

”وقتی این مسئله با مسائل دیگری همچون سهل انگاری و حضور کمرنگ دانش آموزان ادغام می شود، احتمال ناراحتی دانش آموزان و حتی ابتلای آنان به بیماری به شدت افزایش می باید. “

منبع: independent.co.uk