گوش به زنگگوش به زنگ

محدودیت های پوتین برای موسیقی رپ در روسیه


پوتین موسیقی روسیه را محدود می کند. به عقیده پوتین موسیقی رپ، در سه بخش سکس، مواد مخدر و اعتراض می چرخد که باعث تخریب ملت روسیه می شود!

محدودیت های پوتین برای موسیقی رپ در روسیه

محدودیت های پوتین برای موسیقی رپ در روسیه

به گزارش تلکسیران، پوتین در جدیدترین اظهار نظر خود در عرصه هنر، موسیقی رپ را مورد انتقاد قرار داده است. او با سبک شمردن موسیقی رپ و نگرانی از ترویج آن در روسیه، می گوید:

رپ فقط به سکس، موادمخدر و اعتراض می پردازد!

دولت روسیه تلاش می کند گسترش هیپ هاپ در کشور را کنترل کند و حالا پوتین نیز وارد این بازی شده است! پوتین می گوید نگران محبوبیت هیپ هاپ در بین مردم روسیه است. در ماه های گذشته ده ها تن از رپرها توسط مقامات دولتی بازداشت شده اند.

بازداشت یکی از خوانندگان رپ در روسیه، این نظر را در بین اذهان عمومی روسیه بزرگ کرده است که موسیق رپ و هیپ هاپ مساله ای بحرانی برای دولت روسیه است.

مساله موسیقی پاپ تنها به اظهار نگرانی از سوی پوتین ختم نشده و به نشست پارلمانی کابینه نیز رسیده است. در این نشست که در سنت پترزبورگ روسیه برگزار شد، پوتین به اعضای کابینه گفت:

اگر نمی توانیم جلوی توقفش را بگیریم، باید آنرا هدایت کنیم و بر آن نظارت داشته باشیم!

 به گفته پوتین موسیقی رپ شامل سه رکن اساسی سکس، موادمخدر و اعتراض است. و این هشدار را داده است که محوریت موسیقی رپ با موضوع مواد مخدر باعث تخریب ملت می شود!

 

منبع: allhiphop.com