گوش به زنگگوش به زنگ

هشدار رئیس جمهور اردوغان به شرکت فیلم سازی


رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، به تهیه کننده، گروه فیلمبرداری و کارگردان فیلم " دده سلطان "، که بخشی از زندگی وی را به تصویر می کشند، هشدار داد.

هشدار رئیس جمهور اردوغان به شرکت فیلم سازی

هشدار رئیس جمهور اردوغان به شرکت فیلم  سازی

حسین آیدین، وکیل رئیس جمهور ترکیه، به باران مدیا (Baran Medya) تهیه کننده فیلم دده سلطان در استانبول، اخطارنامه ارسال کرد.

در موضوع اخطارنامه آمده است:

" بدینوسیله رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان عدم رضایت خود را از تولید فیلم دده سلطان اعلام می دارد. رجب طیب اردوغان مخالف انتشار زندگی نامه و خاطرات خود در قالب فیلم سینمایی بوده و تولید این فیلم سینمایی را غیر قانونی می داند. در صورت تداوم مراحل تولید این فیلم ایشان از مراجع قانونی جهت ایفای حقوق خود در این خصوص شکایت خواهد کرد. "

در رسانه های ترکیه دلیل اصلی این اخطار نامه، عدم کسب مجوز از شخص رجب طیب اردوغان عنوان شده است.

همچنین در ادامه اخطارنامه، به نداشتن مجوز قانونی و مجوز شخص رجب طیب اردوغان اشاره شده و تولید این فیلم سینمایی به این دلایل غیر قانونی اعلام گردیده است.

تاکنون هیچ شکایتی در این زمینه در نهادهای قضایی ترکیه مطرح نشده است. اما چنانکه در اخطارنامه نیز قید گردیده است، در صورت عدم توقف کامل تولید فیلم به مراجع قانونی و ذی صلاح برای رسیدگی به این پرونده شکایت خواهد شد.

علیرغم این که شرکت باران مدیا (Baran Medya) در خصوص این موضوع تا این لحظه هیچ اظهار نظر رسمی مطرح نکرده است، با حال این اخطارنامه موضوع بحث و مناظره بسیاری از رسانه های موافق و مخالف رئیس جمهور ترکیه می باشد.