گوش به زنگگوش به زنگ

اولین رهبر اینستاگرامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس


امیر قطر با اشتراک گذاری اولین عکس خود، در حال دوچرخه سواری، اولین رهبر در کشورهای حاشیه خلیج فارس است، که صفحه اینستاگرام شخصی دارد.

اولین رهبر اینستاگرامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس.jpg

اولین رهبر اینستاگرامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس

شیخ تمیم بن آل ثانی، امیر قطر، با افتتاح صفحه اینستاگرام شخصی خود در روز ملی المپیک در این کشور، نامش را به عنوان اولین رهبر اینستاگرامی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس ثبت کرد.

اولین پست اینستاگرامی امیر قطر، وی را در روز ملی المپیک، در حال دوچرخه سواری به همراه جوانان در جاده های دوحه نشان می دهد.

صفحه اینستاگرام امیر قطر پس از  اشتراک گذاری اولین عکس خود، در همان لحظات اولیه ۵۴ هزار نفر دنبال کننده (فالوور) کسب کرده و ۳۶ هزار نفر عکس او را پسندیدند.