گوش به زنگگوش به زنگ

خردسالان تروریست؟ یک بارزس دولتی درجه‌ یک پیش‌دبستانی ‏در انگلستان را تنزل ‏داد


یکی از بازرسان آموزشی دولت انگلستان درجه‌ی یک پیش‌دبستانی را تنزل داد زیرا در شناسایی کودکان پیش‌دبستانی که در معرض افراطی‌گرایی و تندرو‌ شدن توسط اعضای خانواده یا اطرافیان بودند، ضعیف عمل کرده بود.

خردسالان تروریست؟

خردسالان تروریست؟

به گزارش آرگوس، اداره‌ی استاندارهای آموزشی پیش‌دبستانی لیتل‌داکلینگز در هاو، سوزکس شرقی را مورد انتقاد قرار داد زیرا بازرسان عملکرد مناسبی از کارکنان برای محافظت از کودکان در مقابل افراطی‌گرایی مشاهده نکردند.

در گزارش اداره‌ی استاندارهای آموزشی قید شده است:

اگرچه مدیر و کارکنان برخی از ابعاد دانش حراست را مرور کرده‌اند و سیاست‌ها و آیین‌نامه‌ها به روز‌رسانی کرده‌اند، تمامی کارکنان فهم درستی از چگونگی محافظت کردن از کودکان در معرض دیدگاه‌ها یا رفتارهای افراطی ندارند.

این بازرس همچنین اضافه کرد:

برخی از کارکنان فهم محدودی از حراست گسترده در رابطه با مسائل مربوط به وظیفه‌ی پیشگیری دارند.

طبق قانون امنیت و مبارزه علیه تروریسم ۲۰۱۵، مدارس و ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت از کودکان بایستی ملزم به وظیفه‌ی «پیشگیری» هستند تا کودکان آسیب‌پذیر در برابر افراطی‌گرایی را شناسایی کنند.

در متن وظیفه‌ی پیشگیری قید شده است که محافظت از کودکان در برابر افراطی‌گرایی بایستی بخشی از مسئولیت‌های حراست مدارس و ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت از کودکان باشد. این برنامه با انتقاد مستمر مخصوصا از سوی جامعه‌ی مسلمانان انگلستان به عنوان عملیات جاسوسی روبرو شده است.

بازرسان در ابتدا به پیش‌دبستانی گفتند که در طول روز آنها ملزم هستند تا اطمینان حاصل کنند که تمامی کارکنان از اطلاعات کسب شده در طی تعلیم دیدن برای افزایش دانش راجع به وظیفه‌ی پیشگیری و مسائل حراست گسترده استفاده کنند.

کارکنان این پیش‌دبستانی در گفتگو با آرگوس عنوان کردند که تا تاریخ شروع سال تحصیلی در سپتامبر فرصت دارند تا ملزومات ثبت مراقبت از کودکان را کسب‌کنند.

مدیر روابط عمومی این پیش‌دبستانی از سوی هیئت‌مدیره گفت که از نتایج بازرسان مایوس شده است.

منبع: rt.com