گوش به زنگگوش به زنگ

مدیر سابق آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا (SIA): در انتخابات برخی از کشورها دخالت کرده ایم.


جیمز ولسی، مدیر سابق آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا (SIA) در مصاحبه با تلوزیون آمریکایی فاکس، گفت:

" ایالات متحده آمریکا در انتخابات برخی از کشورها دخالت کرده است. اما این دخالت در راستای جلوگیری از به قدرت رسیدن کمونیست ها و ترویج دموکراسی در این کشورها صورت گرفته است. این اقدامات برای اهداف خوب سازماندهی شده اند. "

مدیر سابق آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا (SIA): در انتخابات برخی از کشورها دخالت کرده ایم..jpg

مدیر سابق آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا (SIA): در انتخابات برخی از کشورها دخالت کرده ایم.

ولسی همچنین در مورد دخالت های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و اعلامیه دادستان ویژه، رابرت مولر در خصوص ۱۳ شهروند روسی و ۳ سازمان روسی متهم به دخالت در انتخابات ایالات متحده نیز صحبت کرد.

ولسی در پاسخ به این سوال که : آیا ایالات متحده تاکنون در انتخابات کشورها دخالت کرده است؟ صراحتا اعلام کرد:

" بله، ایالات متحده در برخی از انتخابات کشورها دخالت کرده است. اما این دخالت ها با هدف بهبود سیستم سیاسی در آن کشورها انجام شده است. ایالات متحده باور دارد که توسعه سیاسی و ترویج دموکراسی در این کشورها مانع از به قدرت رسیدن کمونیست و حاکم شدن خفقان سیاسی می شود. دخالتی که موجب ایجاد چنین وضعیتی گردد از نظر ایالات متحده مطلوب است. "

صحبت های ولسی، که در زمان بیل کلینتون مدیر سیا بود، از طرف سفیر روسیه در لندن در شبکه ها اجتماعی با عنوان " او همه چیز را می گوید " نیز منتشر شد.

در حالی که مسکو هرگونه دخالت در انتخابات ایالات متحده را رد می کند،دادستان ویژه، رابرت مولر اعلام کرده است:

" ترامپ با دخالت های روسیه به صندلی ریاست جمهوری ایالات متحده تکیه زده و روسیه از سال ۲۰۱۴ برای انتخابات ایالات متحده برنامه ریزی کرده و اقدامات سازماندهی شده انجام داده است. "