گوش به زنگگوش به زنگ

ماده رادیواکتیوی که درمکزیک مورد سرقت قرار گرفته بود پیدا شد!


مقامات مکزیکی اعلام کردند که ماده رادیواکتیو ایریدیوم 120 که در روز هشتم جولای ربوده شده بود، پیدا و با امنیت کامل بازیابی شد.

ماده رادیواکتیوی که در مکزیک ربوده شده بود، پیدا شد

ماده رادیواکتیوی که در مکزیک ربوده شده بود، پیدا شد

کانتینر یافت شده حاوی ایریدیم دست نخورده بود و تحت حفاظت و تدابیر شدید کمیسیون امنیت هسته ای و گارد حفاظتی مکزیک قرار دارشت .همچنین مسئولین کشور مکزیک تایید کردند که این کانتینر متعلق به شرکت صنایع رادیوگرافی بوده و محتویات آن در صورت خارج شدن، برای انسان ها مضرات و آسیب های خطرناکی دارد.

ماده رادیو اکتیو بعد از تماسی ناشناس به شرکت مربوطه، یافت شد و سپس شماره سریال و سطح رادیواکتیویته آن توسط متخصصین بررسی شد. از سال ۲۰۱۳ تا کنون ۱۲ مورد سرقت ماده رادیواکتیو در مکزیک رخ داده است.

منبع: business-standard.com