وزیر اقتصاد روسیه: این کشور از وام‌های خارجی بی‌نیاز است :جهان - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

وزیر اقتصاد روسیه: این کشور از وام‌های خارجی بی‌نیاز است


وزیر اقتصاد روسیه خبر داد که در صورت عمیق‌تر شدن تحریم‌ها و سختگیری‌های بین المللی علیه روسیه، این کشور ممکن است استقراض از منابع خارجی را کنار بگذارد و منابع مالی داخلی را جایگزین آن کند. وزیر مالی روسیه خبر داد که در صورت عمیق‌تر شدن تحریم‌ها و سختگیری‌های بین المللی علیه روسیه، این کشور ممکن است استقراض از منابع خارجی را کنار بگذارد و منابع مالی داخلی را جایگزین آن کند. 

وزیر اقتصاد روسیه: این کشور از وام‌های خارجی بی‌نیاز است

وزیر اقتصاد روسیه: این کشور از وام‌های خارجی بی‌نیاز است

سیلوانف، وزیر مالی روسیه تاکید کرده است که جنگ تجاری فعلی میان آمریکا و چین، بر رشد اقتصادی تمام جهان اثر می‌گذارد و پیامدهای آن ممکن است بر اقتصاد روسیه نیز تاثیر بگذارد. هرچند مقامات روسیه می‌گویند که اقتصاد این کشور در برابر رویدادهایی چون این، تحت محافظت است.

سیلوانف گفته است:

ما کاملا قادر هستیم که وام‌های خارجی را نپذیریم و آن‌ها را با منابع مالی داخلی جایگزین کنیم تا نقایص اقتصادی را برطرف کنیم. روسیه، تحت هر شرایطی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

در همین حال، وزارت اقتصاد در میان مدت، انتظار بدتر شدن شرایط خارجی برای اقتصاد این کشور را دارد. هر چند بنا بر گفته وزیر اقتصاد، این شرایط تاثیری اساسی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

ماکسیم اورشکین می‌گوید:

افزایش بازارهای آمریکا همزمان با افزایش بحران‌های این کشور، از حالا برخی کشورهای درحال توسعه از جمله ترکیه و آرژانتین را متاثر کرده است و دارد روی دیگر کشورها نیز تاثیر می‌گذارد. این‌ها به علاوه فشارهای قابل پیش بینی تحریم‌ها، شرایطی هستند که منجر به یک نوسان رو به افزایش در بازار مالی روسیه می‌شوند.

 

بیشتر بخوانید:

 

درحال حاضر، روسیه و آمریکا درگیر بدترین بحران دیپلماتیک خود پس از دوران جنگ سرد هستند. در سال‌های اخیر، واشنگتن چندین دور از تحریم‌ها را علیه روسیه از سر گرفته و روسیه نیز به تبع، اتهاماتی را علیه آن کشور طرح کرده است؛ ازجمله مداخله آمریکا در تنش میان روسیه با اوکراین شرقی، اتحاد مجدد با کریمه، دخالت در انتخابات، نقض تحریم علیه کره شمالی و اتهاماتی درباره فعالیت‌های خرابکارانه در فضای مجازی.

اخیرا نیز در این ماه، گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه قانونگذاران آمریکا قصد دارند اقداماتی تنبیهی در در زمینه بدهی‌های دولت روسیه به انجام رسانند.

 

بیشتر بخوانید:

منبع: rt.com