گوش به زنگگوش به زنگ

دعوت سازمان ملل از ایران، روسیه و ترکیه برای مذاکره درباره سوریه


نماینده ویژه سازمان ملل، از ایران، روسیه و ترکیه دعوت کرده است تا درباره تشکیل کمیته‌ای در رابطه با مسائل سوریه مذاکره کنند.

سازمان ملل از ترکیه، ایران و روسیه برای مذاکره درباره سوریه دعوت کرد

سازمان ملل از ترکیه، ایران و روسیه برای مذاکره درباره سوریه دعوت کرد

به‌گفته سخنگوی سازمان ملل این اجلاس در روز ۱۱ و ۱۲ سپتامبر در جنوا برگزار خواهد شد. مذاکرات درباره تشکیل کمیته‌ای به‌منظور بررسی ساختار جدید برای سوریه خواهد بود که انتظار می‌رود نتایج این اجلاس همسو با مذاکرات با سایر کشور‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا باشد، البته تاریخ برگزاری جلسات با کشور‌های دیگر هنوز مشخص نشده است.

منبع: reuters.com