گوش به زنگگوش به زنگ

آمریکا 550 میلیون دلار برای حمایت از تروریسم در سوریه اختصاص داد.


کمک های ایالات متحده به سازمان های تروریستی PYD / PKK هر روز افزایش می یابد. ایالات متحده علیرغم هشدارهای ترکیه در خصوص نیروهای امنیت مرزی، اینبار هم 250 میلیون دلار به این موضوع اختصاص داد. همچنین برای آموزش و تجهیز سازمان های تروریستی PYD / PKK نیز 300 میلیون دلار در نظر گرفته است.

آمریکا ۵۵۰ میلیون دلار برای حمایت از تروریسم در سوریه اختصاص داد..jpg

آمریکا ۵۵۰ میلیون دلار برای حمایت از تروریسم در سوریه اختصاص داد.

وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون) برنامه بودجه دفاعی خود را برای سال مالی ۲۰۱۹ اعلام کرد. پنتاگون ۵۰۰ میلیون دلار برای شرکای خود در سوریه، از جمله سازمان های تروریستی PYD / PKK اختصاص داده و این رقم تا ۵۵۰ میلیون دلار قابل افزایش است.

در برنامه بودجه آماده شده برای سال ۲۰۱۹، برای مبارزه با داعش و حمایت از PYD / PKK مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است که ۲۵۰ میلیون دلار از آن جهت الزامات امنیتی بر ضد داعش و ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار باقیمانده نیز جهت آموزش و تجهیز PYD / PKK استفاده خواهد شد.

ایالات متحده قصد دارد با حمایت مالی و نظامی از سازمان های تروریستی PYD / PKK، ۳۰ هزار نیروی مرزی در سوریه ایجاد کند که این موضوع با مخالفت شدید ترکیه روبه رو شده است.