گوش به زنگگوش به زنگ

تنش مالیاتی در مکان مقدس مسیحیان


تئوفیلوس کشیش اعظم کلیسای روز قیامت در قدس اشغالی، این کلیسا را به خاطر وضع مالیات سنگین توسط رژیم اشغال گر قدس، تعطیل کرد.

تنش مالیاتی در مکان مقدس مسیحیان

تنش مالیاتی در مکان مقدس مسیحیان

کلیسای روز قیامت در اورشلیم که بعنوان یکی از مقدس ترین مکان ها در دنیای مسیحیت محسوب می شود، با هدف اعتراض به وضع مالیات بر این کلیسا توسط شهرداری رژیم اشفال گر قدس، برای برگزاری دعا و نماز بسته شد.

اسقف اعظم، پارتریک سوم، تئوفیلوس، در کنفرانس مطبوعاتی خود که با حضور جمع کثیری از مسیحیان و روحانیان آن شهر برگزار می شد، اعلام کرد:

" تعطیلی این کلیسا در راستای اعتراض به وضع مالیات توسط مقامات اسرائیلی بر این کلیسا صورت می گیرد و تا لغو مالیات این کلیسا برای برگزاری مراسم دینی و آئینی تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. "

شهرداری وابسته به رژیم اشغالگر قدس در اورشلیم طی بیانیه ای رسمی اعلام کرده است :

" از کلیسای اورشلیم و کلیه املاک و اماکن متعلق به این کلیسا مالیات اخذ خواهد شد. "

شهرداری وابسته به رژیم اشغالگر قدس در ادامه تاکید کرد :

" کلیسای روز قیامت از تاریخ این بیانیه دیگر صاحب حق معافیت مالیاتی نبوده و همه ۸۸۲ ملک این کلیسا مشمول مالیات می شوند. در صورت عدم پرداخت، مالیات معوقه محاسبه و در مقابل آن مبلغ، املاک این کلیسا مصادره خواد شد. "

بخش اداری کلیسای اورشلیم، ضمن غیرقانونی دانستن وضع مالیات و مصادره اموال کلیسا، اعلام کرد :

" هرگز نفوذ دولتی در مسائل کلیسا و سنگ اندازی در حوزه امور مالی را نخواهیم پذیرفت. "

حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار  نفر از جمعیت ۳۰۰۰۰۰ هزار نفری فلسطینی ها در شهر اورشلیم را اعراب مسیحی تشکیل می دهند.

کلیسای روز قیامت در منطقه قدیم قدس اشغالی که مسجد الاقصی نیز در آن قسمت قرار دارد، واقع شده و به عنوان مقدس ترین مکان دنیای مسیحیت محسوب می شود. زیرا به باور برخی از مسیحیان، حضرت عیسی بعد از مصلوب شدن و خاکسپاری در این مکان به آسمان رفته است.