گوش به زنگگوش به زنگ

ترامپ: روسیه نشسته و به ما می خند


رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ در مورد این که روسیه با دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 به سیاست های ایالات متحده آسیب وارد کرده است، گفت: " روسیه نشسته و به ما می خند ".

ترامپ: روسیه نشسته و به ما می خند.jpg

ترامپ: روسیه نشسته و به ما می خند

دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده، تحقیق در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ را در حساب توییتری خود مورد انتقاد قرار داد.

ترامپ در این پیام توییتری گفت:

" اگر روسیه قصد داشت در ایالات متحده هرج و مرج ایجاد کند و یا می خواست چند پارگی در این کشور رخ دهد، باید بگویم حتی در خواب هم نمی توانست ببیند که این چنین راحت به این رویای خود دست یافته است. روسیه الان نشسته و به ما می خندد. عاقل باش آمریکا! "

دونالد ترامپ در ادامه این پیام می گوید :

" من هیچ وقت نگفته ام که روسیه در انتخابات ایالات متحده دخالت نکرده است.گفته ام روسیه، چین و یا هر کشور دیگری می توانند در انتخابات ایالات متحده دخالت کنند. اما روسیه می خواست جریان بازی را به کمپین تبلیغاتی ترامپ بکشاند که این مسئله هرگز اتفاق نیفتاد. "