گوش به زنگگوش به زنگ

نخست وزیر ترکیه در تاریخ 27 دسامبر به عربستان سعودی سفر می کند.


بنا به گزارش خبرگزاری حریت در ترکیه:یک مقام نخست وزیری در روز 24 دسامبر گفت:

"بنعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه روز 27 دسامبر به پایتخت عربستان سعودی ریاض سفر خواهد کرد."

سفر نخست وزیر ترکیه به عربستان سعودی.jpg

سفر نخست وزیر ترکیه به عربستان سعودی

به گفته این مقام، در این سفر، نخست وزیر ترکیه به احتمال زیاد در مورد مسائلی نظیر سیاست، اقتصاد، تجارت، مبارزه با تروریسم و مسائل اخیر  جهانی و منطقه ای با رهبران عربستان صحبت خواهد کرد.

همچنین در بیانیه صادره از سوی دفتر نخست وزیری ترکیه به اسم مقاماتی که ییلدریم با آن ها در ریاض ملاقات خواهد کرد اشاره ای نشده است.