گوش به زنگگوش به زنگ

روحانی: ایران می خواهد روابط با کشورهای آمریکای لاتین را توسعه دهد


حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، گفت:

"ایران می خواهد روابط خود را با کشورهای آمریکای لاتین بهبود بخشد."

روحانی: ایران می خواهد روابط با کشورهای آمریکای لاتین را توسعه دهد.jpg

روحانی: ایران می خواهد روابط با کشورهای آمریکای لاتین را توسعه دهد

روحانی در دریافت اعتمادنامه سفیر شیلی، ایگناسیو یانوس در تهران گفت:

"روابط بین دو کشور باید در راستای توسعه روابط تجاری و اقتصادی قرار گیرد."

روحانی با تاکید بر توسعه مشوق های بخش خصوصی و روابط بانکی برای سرمایه گذاری مشترک، گفت:

"حذف تحریم ها، زمینه مناسب برای توسعه روابط بین طرفین را فراهم کرده است."

وی گفت:

"ما خواهان صلح و ثبات هستیم و با خشونت و تروریسم جهانی مبارزه می کنیم، و به نظر ما همه کشورها باید در این زمینه همکاری کنند."

وی افزود:

"ایران و شیلی می توانند همکاری و مشاوره مثبت برای صلح و ثبات در جهان داشته باشند."

دو کشور در تلاش برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در شیلی با تاکید بر توسعه روابط اقتصادی و بانکی هستند.