تبلیغات در تلکسیران

قطر: در مقابل زورگویی عربستان تسلیم نمی شویم


محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، گفت:

"کشورش هرگز تسلیم عربستان نخواهد شد."

قطر: در مقابل زورگویی عربستان تسلیم نمی شویم.jpg

قطر: در مقابل زورگویی عربستان تسلیم نمی شویم

وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه با سایت Opinion International فرانسه اظهار داشت:

"این کشور هرگز به استبداد عربستان تسلیم نخواهد شد و ما آماده دفاع از حاکمیت ملی خود هستیم"

آل ثانی افزود:

" قطر دارای هویت، استقلال و تاریخ مشخصی است و به طور مستقل عمل می کند. این موضوع هرگز نمی تواند مورد معامله قرار گیرد."


رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟