گوش به زنگگوش به زنگ

انگلستان: روسیه آماده است تا جان هزاران نفر را بگیرد


وزیر دفاع انگلیس هشدار داد:

"روسیه آماده است تا برای هزاران نفر در انگلستان  مرگ به ارمغان بیاورد"

انگلستان: روسیه آماده است تا جان هزاران نفر را بگیرد.jpg

انگلستان: روسیه آماده است تا جان هزاران نفر را بگیرد

"روسیه آماده است تا برای هزاران نفر در انگلستان  مرگ به ارمغان بیاورد"

به گفته روزنامه تلگراف، گالوین ویلیامسون، وزیر دفاع بریتانیا، ضمن تاکید بر اینکه روسیه به اقتصاد بریتانیا آسیب وارد کرده است، گفت:

 "یک  حمله روسیه به انگلستان می تواند به مرگ هزاران نفر منجر شود".

این در حالی است که سر نیک کارتر، رئیس ستاد مشترک بریتانیا، در روزهای اخیر از محدودیت بودجه دولت در دفاع انتقاد کرده و گفته است:

"به لحاظ توان نظامی ارتش ما از ارتش روسیه عقب مانده و روسیه تهدید جدی برای ما است. روسیه می تواند زودتر از آنچه انتظار می رود دشمنی خود را آشکار کرده و به انگلستان حمله کند."

این در حالی است که نخست وزیر انگلیس، ترسا می، سال گذشته مسکو را به تجاوز نظامی و جنگ افروزی، متهم کرد.