گوش به زنگگوش به زنگ

رئیس جمهور فرانسه ماکرون به دیکتاتوری متهم شد


ووئیکس، رهبر حزب اصلی اپوزیسیون در فرانسه، گفت:

" امروز فرانسه تحت حکومت دیکتاتوری اداره می شود. این روزها توازن قدرت به هیچ وجه در فضای سیاسی فرانسه به چشم نمی خورد. "

رئیس جمهور فرانسه ماکرون به دیکتاتوری متهم شد.jpg

رئیس جمهور فرانسه ماکرون به دیکتاتوری متهم شد

اظهارات لورنت ووئیکس رهبر حزب جمهوریخواه (LR)، در کلاس درس دانشجویان مدرسه کسب و کار (EM) در لیون فرانسه، علیرغم ممنوعیت ضبط صدا، مخفیانه توسط یکی از دانشجویان ضبط و از طریق کانال تلوزیونی TMC پخش گردید.

دیشب در بخش دوم  این سخنرانی، (بخش اول این سخنرانی اولین بار در روز جمعه منتشر شد و واکنش های زیادی در جامعه فرانسه در پی داشت.) اتهاماتی علیه امانوئل ماکرون مطرح شد که در این مقطع از شروع کار ماکرون بسیار عجیب بود. ووئیکس در این بخش از سخنرانی به صراحت گفته است:

" اعضای مجلس در مقابل ماکرون هیچ سخنی نمی توانند بگویند. رئیس جمهور امانوئل ماكرون تمام قدرت را در اختیار گرفته و امروز فرانسه تحت كنترل دیكتاتوری است. "

ووئیکس ادعا کرد:

" نمایندگان مجلس در مقابل اقدامات ماکرون سکوت می کنند. این یک خیانت بزرگ به فرانسه و حوزه هایی است که این نمایندگان اختیار نمایندگی آن را دارند. "

" ووئیکس همچنین برخی از نمایندگان مجلس و اعضای جنبش مترقی فرانسه را که امانوئل ماکرون بنیانگذار آن است، به عروسک های کوکی تشبیه کرد. "

ووئیکس، در این سخنرانی همچنین نسبت به عدم بازنشر صحبت های خود در بیرون از چاردیواری کلاس درس هشدار داده و در پایان با این عبارات که :

" هر جمله ای که یک سیاستمدار می گوید در آینده می تواند بر علیه او استفاده شود. " سخنرانی خود را پایان می دهد. "

ووئیکس در این سخنرانی از فضای امنیتی فرانسه نیز ابراز نگرانی کرده و گفت:

" کشور (فرانسه) طی سه یا چهار سال آینده یک روند بسیار بد و سنگین را به لحاظ امنیتی تجربه خواهد کرد. "