گوش به زنگگوش به زنگ

در گذشت لیندا براون کسی که جریان تبعیض نژادی در مدارس ایالات متحده را تغییر داد


لیندا براون با تصمیم و ممارست خود برای ثبت نام در یکی از مدارس سفید پوست ایالات متحده، یکی از پیشگامان مبارزه با نژاد پرستی در ایالات متحده محسوب می شود. همچنین تلاش وی برای ثبت نام در این مدارس، یکی از جریانات تاثیرگذار تاریخی بر یکی از  بزرگ ترین تصمیم گیری های حقوق مدنی در ایالات متحده به شمار می آید. تصمیمی که باعث ملغی شدن قانون تبعیض نژادی در مدارس ایالات متحده گردید.

در گذشت لیندا براون: کسی که جریان تبعیض نژادی در مدارس ایالات متحده را تغییر داد

در گذشت لیندا براون: کسی که جریان تبعیض نژادی در مدارس ایالات متحده را تغییر داد

در سال ۱۹۵۱ از ثبت نام یک کودک آفریقایی – آمریکایی (لیندا براون) در یکی از مدارس ابتدایی شهر توپکا (Topeka)، واقع در ایالت کانزاس ممانعت به عمل آمد. در آن زمان پدر لیندا براون با ایجاد یک پرونده دادرسی در دادگاه محلی آن ایالت استدلال کرد، اصطلاح " جدا اما برابر " باعث نقض حقوق شهروندان آفریقایی – آمریکایی در ایالات متحده شده است. ۳ سال بعد در سال ۱۹۵۴ داداگاه عالی ایالات متحده با اعلام رای نهایی برای این پرونده و محکومیت هیئت آموزشی، تبعیض نژادی در مدارس ایالات متحده خاتمه یافت.

لیندا براون طی مصاحبه ای که در سال ۱۹۸۵ انجام داد، اعلام کرد:

" این موضوع که سیاه پوستان در ایالات متحده به عنوان شهروندان درجه دو محسوب شوند، از جانب پدر من قابل پذیرش نبوده و این را یک قانون نابجا و ناصواب قلمداد می کرد. این که شهروندان سفیدپوست در جامعه از مزایای بیشتری نسبت به سیاه پوست ها برخوردار باشند،  یک اشتباه حقوقی بزرگ و یک تصمیم غیر انسانی است. "

مطابق قانون آن دوره کودکان سیاه پوست با این که از حق آموزش برابر برخوردار بودند، اما آن ها در مدارس جدا از سفیدپوستان حق تحصیل داشتند. همین مسئله باعث شده بود این کودکان خود را شهروندان درجه دو فرض کنند. نظام آموزش آن دوره برای کودکان سیاه پوست با دشواری های زیادی همراه بوده است. به طوری که این کودکان بعدها در انجام وظایف و مسئولیت های خود به عنوان شهروند دچار مشکل گردیدند.

در دوره حاکمیت تبعیض نژادی در مدارس ایالات متحده، لیندا براون خردسال مجبور می شد به جای تحصیل در مدرسه سامنر که در کوچه محل زندگی خانواده وی قرار داشت، در مدرسه ای ثبت نام نماید که ۴ کیلومتر از خانه اش فاصله داشته و پیمودن این مسافت به صورت روزانه برای یک کودک خردسال بسیار خسته کننده و خطرناک بود.

هم اکنون نیز تفکیک نژادی مدارس در برخی از شهرهای ایالات متحده با دستور دادگاه های فدرال اعمال می شود. منطقه می سی سی پی در ایالات متحده یکی از مناطقی می باشد که چندی پیش به دستور دادگاه فدرال قانون تفکیک نژادی در مدارس راهنمای و دبیرستان این منطقه به اجرا در آمد. یافته های پژوهشی نشان می دهند، سیاهپوست هایی که مابین سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ دوران ابتدایی خود را در مدارس تفکیک نژادی تحصیل کرده اند، به دلیل وجود برخورد تحقیرآمیز در فضای مدیریت آموزشی این مدارس، اکثر دانش آموزان آن در بزرگسالی پرخاشگر شده و موارد بزه و جنایت در پرونده های حقوقی این افراد به ثبت رسیده است.

لیندا براون در سن ۷۶ سالگی در گذشت.