گوش به زنگگوش به زنگ

روسیه: ما از کردها برای پیوستن به روند صلح سوریه حمایت می کنیم


سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت:

“مسکو همچنان از مشارکت کردها در روند صلح سوریه حمایت می کند.”

روسیه: ما از کردها برای پیوستن به روند صلح سوریه حمایت می کنیم.jpg

روسیه: ما از کردها برای پیوستن به روند صلح سوریه حمایت می کنیم