گوش به زنگگوش به زنگ

امارات متحده عربی به دنبال کودتا در قطر!


امارات متحده عربی همچنان برنامه کودتا در قطر را پیگیری می کند. به همین منظور شیخ سلطان بن سحیم، از مخالفان دولت قطر را در امارات متحده عربی با آغوش باز پذیرفت.

امارات متحده عربی به دنبال کودتا در قطر!.jpg

امارات متحده عربی به دنبال کودتا در قطر!

شیخ سلطان بی سحیم که قبلاً در بطن سیاست خارجی قطر حضور داشته و به تمام اطلاعات محرمانه و سری این کشور در حوزه سیاست خارجی دسترسی دارد در امارات متحده عربی گفت:

" برای براندازی دولت فعلی قطر در کنار کشورهایی که قطر را تحریم کنند، خواهم بود. "

شیخ سلطان بی سحیم، توسط شاهزاده محمد بن زاید، با جملاتی مانند : " به خانه دوم خود خوش آمدی " در کاخ البحر مورد استقبال و پذیرایی قرار گرفت.

شاهزاده محمد بن زاید همچنین عکس های این مراسم استقبال را در حساب توئیتری شخصی اش نیز منتشر کرده و با جملات بسیار صمیمی از حضور شیخ سلطان بی سحیم در ابوظبی ابراز خرسندی نموده است.

همچنین عکسی که شیخ سلطان بی سحیم، با کلیه اعضای خانواده سلطنتی امارات متحده عربی در کاخ البحر انداخته بود به عنوان " عکس خیانت " در رسانه های مختلف قطری و منطقه مورد نقد قرار گرفت.