گوش به زنگگوش به زنگ

اعتراض دهها هزار تن از زنان ایالات متحده به سیاست های ترامپ


دهها هزار تن از زنان ایالات متحده در اعتراض به مدیریت رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به خیابان ها آمدند.

دیروز نزدیک به صدهزار معترض در پارک مرکزی تقاطع کلمبوس دایک شهر نیویورک جمع شده در انتقاد از سیاست های جنسیتی، نژادپرستانه و ضد مهاجران، شعار "ترامپ باید برود" سر دادند.

اعتراض دهها هزار تن از زنان ایالات متحده به سیاست های ترامپ

اعتراض دهها هزار تن از زنان ایالات متحده به سیاست های ترامپ

 همچنین دهها هزار نفر نیز با جمع شدن در اطراف خیابان از راهپیمایی و شعارهای معترضان حمایت کردند.

معترضان اعلام کردند :

"ما برای خاتمه دادن به خشونت علیه زنان، تبعیض نژادی و برخوردهای تبعیض آمیز با مهاجران گردهم آمده ایم. ترامپ نه تنها انسان خوبی نیست بلکه یک رهبر خودخواه است. نظریات و اقدامات او تهدیدی برای امنیت زنان و مهاجرین است. زیرا وی فردی نژادپرست است که به برابری نژادی و جنسیتی باور نداشته و مدیریت او به کشور آسیب می رساند."

بسیاری از سیاستمداران، هنرمندان و رهبران سازمان های غیر دولتی در تظاهرات هایی که در شهرهای مختلف ایالات متحده برگزار شد، شرکت کردند.

پیش بینی می شود دامنه اعتراضات در روزهای آتی گسترده تر شده و به دیگر ایالت ها نیز کشانده شود.