گوش به زنگگوش به زنگ

اسد: با کمک ایران و روسیه مبارزه با تروریسم را ادامه خواهیم داد


بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، گفت:

" با ایران و روسیه به مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد."

اسد: با کمک ایران و روسیه مبارزه با تروریسم را ادامه خواهیم داد.jpg

اسد: با کمک ایران و روسیه مبارزه با تروریسم را ادامه خواهیم داد

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، با حسین کبیری انصاری، معاون وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.

بشار اسد ضمن اشاره به پیروزی ها بدست آمده در مبارزه علیه تروریسم گفت:

"ارتش سوریه به مبارزه خود با تروریسم تا نابودی کامل تروریست ها ادامه خواهد داد."

در این گفتگو، همچنین انصاری اظهار داشت:

"ملت و دولت ایران به حمایت از ملت سوریه و دولت آن به خصوص در مبارزه با تروریسم ادامه می دهند و در روند بازسازی کشور سوریه نیز در کنار ملت و دولت سوریه خواهیم بود."

در این جلسه، مشاوره رسانه ای بشار اسد، بثینه شعبان و همچنین معاون وزیر امور خارجه، فیصل مقداد نیر حضور داشتند.