گوش به زنگگوش به زنگ

دستگیری 22 مظنون به همکاری با داعش در ترکیه


به گزارش خبرگزاری آناتولی نیروهای امنیتی ترکیه در استانبول طی چندین عملیات‌ همزمان 22 نفر را به ظن همکاری با گروه تروریستی داعش دستگیر کردند.

دستگیری ۲۲ مظنون به همکاری با داعش در ترکیه.jpg

دستگیری ۲۲ مظنون به همکاری با داعش در ترکیه

نیروهای بخش مبارزه با تروریسم پلیس استانبول در عملیات همزمان به ۷ آدرس مختلف از پیش شناسایی شده در ۲ منطقه، ۲۲ تبعه خارجی را مظنون به همکاری با گروه تروریستی داعش دستگیر کردند.

نیروهای امنیتی ترکیه حمایت مالی افراد مذکور از اعضای گروه تروریستی داعش در مناطق جنگی و فعالیت آنها به نام این گروه را شناسایی کرده اند.

بازجویی نیروهای امنیتی از افراد مظنون کماکان ادامه دارد.