گوش به زنگگوش به زنگ

وزارت امروز خارجه از سفر ماکرون به ایران خبر داد.


وزارت خارجه ایران در مورد شایعاتی مبنی بر تاخیر سفر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه از ایران، توضیح داد، سفر طبق برنامه ریزی های شده انجام صورت خواهد گرفت، اما هنوز تاریخی برای آن تعیین نشده است.

وزارت امروز خارجه از سفر ماکرون به ایران خبر داد..jpg

وزارت امروز خارجه از سفر ماکرون به ایران خبر داد.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری هفتگی روز دوشنبه گفت:

"سفر در دستور کار است. تاریخ آن تعیین نشده و بهمین لحاظ نمی توان گفت به ‏تأخیر افتاده است. نه از جانب ما و نه از جانب فرانسه هیچ پیش شرطی وجود ندارد. ‏روابط مثبت و تعاملاتی متین بین دو کشور وجود دارد و ادامه خواهد یافت. به نظر می ‏رسد برخی موضوعات گمراه کننده در خصوص این سفر با نیات و اهداف خاصی، مطرح ‏شده است."

وی همچنین شایعات مبنی بر تعیین پیش شرط برای برگزاری این سفر را نیز رد کرد.

قاسمی افزود:

"روابط ایران و فرانسه روابط مثبتی است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت."

وی همچنین در مورد نظرات ضد ایرانی ماکرون در صحبت با پادشاه عربستان نیز تاکید کرد:

"در سایت وزارت خارجه فرانسه چنین خبری را نداریم. ولی در عین حال برخی ‏سخنان نادرست توسط برخی مقامات فرانسوی درباره ایران و منطقه طرح شده که به ‏موقع پاسخ داده شده و مواضع ایران بیان شده است. با توجه به اهمیت روابط ایران و ‏فرانسه در خیلی از موارد نظرات مشترک داریم ولی در برخی حوزه ها نظرات یکسان ‏نداریم؛ گفتگوها بین دو کشور موجب نزدیک شدن نظرات می شود.‏ فکر می کنم گاهی برخی از مقامات فرانسوی تحت القای معاندین ایران قرار می گیرند ‏و با اطلاعات نادرست موضع گیری می کنند که اقدام درستی نیست و تا حد زیادی ‏این خوشبینی را داریم که در یک گفتگوی سازنده، فرانسه را از واقعیتهای منطقه آگاه ‏کنیم و آنها را از دیدگاههای کسانی که می خواهند پاریس را از تهران دور کنند، آگاه ‏نماییم. سران اروپا باید هوشیاری داشته باشند که در دام آمریکا و برخی متحدان ‏نابخرد منطقه ای آنها نیفتند. از گفتگو با فرانسه نگران نمی باشیم و با شفافیت تمام ‏نظرات و مواضع ایران و نقش مثبت و سازنده ایران در منطقه و مبارزه با تروریسم را ‏ذکر خواهیم کرد. ‏به آنها یادآوری می کنیم اگر ایران نبود نه تنها منطقه حتی همه جای جهان بیشتر در ‏معرض تروریسم قرار داشتند. فرصت مناسبی است و امیدواریم سفر انجام شود و ‏میتوانیم آنچه لازم است را به طرف فرانسوی گوشزد کنیم."

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود:

"متاسفانه آنها گاهی تحت تاثیر القائات معاندین ایران قرار می گیرند که اقدام درستی نیست برخی مواضع آنها و ما می توانیم در مذاکرات آنها را آگاه کنیم به آنچه که در واقعیت منطقه می گذرد. به خصوص در دورانی که آمریکا در حال پیش بردن سیاست های اشتباه است اروپایی های باید دقت بیشتری  در اظهار نظرات خود داشته باشند و ما به صراحت مواضع ایران را در مذاکرات خواهیم گفت و یادآوری می کنیم که ایران چه نقش مثبتی را در مبارزه با تروریسم داشته و در ایجاد صلح و ثبات بسیار تاثیر گذار بوده است و اگر نبود این نقش ایران، نه تنها منطقه بلکه حتی خود فرانسه و اروپایی هم امروز وضعیت نامناسبی را داشتند."

‏قاسمی درباره سیاست دوگانه فرانسه در برابر ایران و آمریکا و تفاوت سیاست فرانسه در زمان رئیس جمهور پیشین و کنونی گفت: 

"برخی مقامات فرانسه اظهارات مردودی داشته اند و پاسخ خود را دریافت کرده اند. ‏ولی در عین حال، گفتگوهای لازم وجود دارد. اخیراً دور چهارم مذاکرات سیاسی ایران ‏و فرانسه برگزار شد و مسائل مختلف بررسی شد. به آنها باید گفته شود که تحت القای ‏برخی طرفهای منطقه ای نباشند و دولتمردان جدید کاخ الیزه واقعیت و عملکرد ‏منطقه ای ایران را درک کنند و در برابر ایران و بخاطر خوشامد برخی کشورها دچار ‏شتابزدگی و خطاهای راهبردی نشوند. فرانسه کشور مهمی در اروپاست. روابط کهنی با ‏فرانسه داریم. با گفتگو می توان از اختلافات کاست. "