گوش به زنگگوش به زنگ

ظریف: ایران آماده تولید تراکتور و خودرو در سنگال است.


محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با مصطفی نیاس گفت:

"ایران آماده تولید خودرو و تراکتور در سنگال و صادرات آنها به کشورهای ثالث است."

ظریف: ایران آماده تولید تراکتور و خودرو در سنگال است..jpg

ظریف: ایران آماده تولید تراکتور و خودرو در سنگال است.

در این دیدار مصطفی نیاس ضمن با اهمیت خواندن سفر خود به ایران خواستار تداوم همکاریهای اقتصادی ایران با سنگال بویژه در بخش صادرات اتومبیل ایران به آن کشور و استفاده از تجارب کشورمان در بخش کشاورزی از جمله صادرات تراکتور و ماشین آلات برداشت محصول به آن کشور شد. 

وی همچنین خواستار حمایت ایران از نامزد مورد نظر آن کشور برای احراز پست دبیر کلی سازمان بین المجالس شد.

در ادامه این دیدار ظریف نیز ضمن با اهمیت خواندن نقش سنگال در غرب قاره آفریقا عزم و آمادگی ایران برای گسترش روابط با سنگال بویژه در امر تولید خودرو و تراکتور در سنگال و صادرات آن به دیگر کشورهای همسایه آن کشور را اعلام داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از آمادگی خود برای سفر به سنگال در سفر آینده خود به آفریقا خبر داد.‌