گوش به زنگگوش به زنگ

حمله با سلاح سرد به نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور


حوالی ساعت 11:30 صبح امروز، فردی کفن پوش در حالی که قمه در دست داشته، قصد ورود به نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور را داشته است.

فردی کفن پوش در حالی که قمه در دست داشته، قصد ورود به نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور را داشته است.

فردی کفن پوش در حالی که قمه در دست داشته، قصد ورود به نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور را داشته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مردی کفن پوش و حدودا ?? ساله، در حالی که قمه در دست داشته، به هشدار های مأموران حفاظت نهاد ریاست جمهوری واقع در خیابان پاستور بی اعتنایی کرده و از گیت اول عبور کرده است. وی در حال عبور از گیت دوم بوده که مأموران حفاظت ابتدا با شلیک تیر هوایی قصد متوقف کردن وی را داشتند اما در نهایت با شلیک تیر به پای او مانع پیش روی او شدند.

معاون امنیتی استانداری تهران درخصوص جزییات تیراندازی در اطراف نهاد ریاست‌جمهوری گفت: فردی به حالت کفن پوش در تلاش بود از گیت‌های نهاد ریاست‌جمهوری بگذرد که با اخطار نیروهای حفاظت نهاد مواجه شد.

وی افزود: با تیراندازی ماموران حفاظت، این فرد از ادامه مسیر باز ‌ماند و مصدوم شد. در تلاش هستیم تا هویت فرد مصدوم و علت اقدام او را جویا شویم.