گوش به زنگگوش به زنگ

بدون ایران ثبات در منطقه وجود ندارد


مشاور ارشد رهبر انقلاب اسلامی در امور بین الملل گفت:

"آمریکا قصد داشت سوریه و عراق را تجزیه کند، اما شکست سنگینی را متحمل شد."

بدون ایران ثبات در منطقه وجود ندارد.jpg

بدون ایران ثبات در منطقه وجود ندارد

ولایتی با تأکید بر اینکه در طول تاریخ، امپریالیسم سعی داشته بر منطقه تسلط یابد، گفت:

"در این زمان، امپریالیسم با نشان دادن خود در منطقه، فلسطین را در سال ۱۸۹۷ به مرکز یهودیان تبدیل کرد."

ولایتی یا تاکید بر اینکه امپریالیسم می خواست بعد از سوریه ایران را مورد هدف قرار دهد افزود:

" آنها می خواستند ابتدا برنامه های خود را با ایجاد یک دولت جدید کرد در عراق آغاز کنند، اما تمامیت ارضی عراق با کمک ایران حفظ شد."

علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر انقلاب اسلامی در امور بین الملل  در پاسخ به این سوال که چرا ایران به عراق، سوریه و لبنان کمک می کند، گفت:

"اگر ما از کشورمان در خارج از مرزها حفاظت نکنیم، باید با دشمن در داخل کشور برخورد کنیم. تاسیس دولت کردی در شمال عراق به معنای حضور اسرائیل در مرزهای ما است."

در ادامه سخنرانی ولایتی بار دیگر اظهار داشت، امریکا قصد تجزیه عراق و سوریه را دارد. ولایتی خاطر نشان کرد، انتخابات در عراق مطابق قانون اساسی برگزار خواهد شد.

ولایتی ضمن اشاره به شکست بزرگ امپریالیسم در سوریه گفت:

"اگر در برابر رویدادهای در حال توسعه در منطقه ساکت باشیم، آنها قادر خواهند بود مردم  سوریه را در کشور خودشان تجزبه کنند. در عراق، سوریه، لبنان و فلسطین یک روند حساس وجود دارد. نیروهای نظامی ما باید در عراق و سوریه باشند تا از تمامیت ارضی منطقه حفاظت کنند."