گوش به زنگگوش به زنگ

ایران از برنامه موشکی عقب نشینی نخواهد کرد


علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:

"ایران از برنامه موشکی خود عقب نشینی نخواهد کرد."

ایران از برنامه موشکی عقب نشینی نخواهد کرد.jpg

ایران از برنامه موشکی عقب نشینی نخواهد کرد

بروجردی گفت:

"ترامپ منفورترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است و نفرت از او از مرزهای جغرافیایی آمریکا عبور کرده و تبدیل به پدیده جهانی شده است."

بروجردی همچنین تاكید كرد:

"توافق هسته ای برجام یك سند بین المللی است که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان این توافقنامه را امضا كرده اند، لذا آن‌ ها باید بیشتر از جمهوری اسلامی ایران معترض به این رفتار آمریکا بوده و به هیچ وجه از او دنباله روی نکنند."

وی گفت: ‌

“جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس منافع ملی خود در این باره تصمیمات لازم را در ساختار قانونمند طراحی شده در موضوع هسته‌ای اتخاذ می‌کند. آمریکایی‌ ها بدانند به هیچ وجه استفاده از این ادبیات، اقدامات و یارگیری در جامعه اروپا موجب نخواهد شد که جمهوری اسلامی ایران سر سوزنی از سیاست ‌های خود در عرصه توانمندی موشکی خود عقب نشینی کند.”

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد:

"توانمندی موشکی تنها وسیله بازدارنده در برابر تهدیدهای دشمن است آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد و از دیگر سلاح‌ های کشتار جمعی مانند سلاح‌های شیمایی و میکروبی استفاده نکند چون به طور کلی مخالف استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی است؛ بنابراین اگر توانمندی موشکی ایران به عنوان عامل بازدارنده در مقابل تهدیدات دشمن وجود نداشته باشد ایران اسلامی با توجه به تجربه ? سال جنگ تحمیلی با مشکل جدی مواجه می‌شود.”

بروجردی با اشاره به تصمیمات اخیر آمریکا و به دنبال آن نقض برجام گفت:

"آمریکا بداند که اگر بخواهد این اقدامات غیر منطقی و نقض رسمی برجام را ادامه بدهد و بازی را بر هم زند توانمندی مقطع فعلی ما به مراتب بیش از قبل قرارداد هسته‌ای است. ما در راستای منافع ملی خودمان و با توجه به اصل بهره گیری صلح آمیز از انرژی هسته‌ای گام‌های لازم را بر خواهیم داشت."