گوش به زنگگوش به زنگ

دستگاه ام آر آی جان جوان هندی را گرفت


شنبه شب یک جوان هندی که برای ملاقات یکی از اقوام به بیمارستانی در بمبئی مراجعه کرده بود، تحت تاثیر میدان مغناطیسی شدید به داخل یک دستگاه ام آر آی کشیده شده و جان خود را از دست داده است.

دستگاه ام آر آی، دستگاهی است که از طریق امواج مغناطیسی قوی از اعضای بدن تصویر برداری می کند. این دستگاه فلزات را با نیرویی قوی به سمت خود جذب می کند، از این رو حمل لوازم فلزی به داخل اتاق اکیداً ممنوع است.

طبق اظهارات پلیس بمبئی، راجش مارو ۳۲ ساله، پس از آنکه با یک کپسول اکسیژن وارد اتاق شده به سمت دستگاه کشیده شده است. طبق گزارشات اولیه پس از صدمه دیدن کپسول اکسیژن در اثر ضربه ی وارد شده، علت مرگ وی استنشاق اکسیژن مایع ذکر شده است.

بر اساس اظهارات یکی از بستگان آقای مارو، کارمند بیمارستان از او خواست کپسول را به داخل اتاق ببرد و به وی اطمینان داد که دستگاه خاموش است.

در سال ۲۰۱۴ دو کارمند بیمارستانی در دهلی، به مدت چهار ساعت بین یک کپسول اکسیژن و یک دستگاه ام آر آی مانده و دچار جراحات شدند.

در سال ۲۰۰۱ نیز یک کودک شش ساله در نیویورک، که در حال تصویربرداری با ام آر آی بود، پس از برخورد کپسول اکسیژن به جمجمه اش جانش را از دست داد.

ام آر آی، دستگاهی است که از طریق نیروی ام آر آی، دستگاهی است که از طریق نیروی مغناطیسی قوی از اعضای بدن تصویر برداری می کند.

ام آر آی، دستگاهی است که از طریق امواج مغناطیسی قوی از اعضای بدن تصویر برداری می کند.