گوش به زنگگوش به زنگ

پاسخ روانی انسان به استرس چه زمانی موثرتر است؟


پاسخ روانی انسان در هنگام مواجه با استرس در زمان صبح طولانی تر است؛ در این زمان افراد زمان بیشتری دارند تا با مشکلشان غلبه کنند اما طبیعتا در طول روز ناراحت نیز خواهند بود؛ اما در هنگام بعد از ظهر پاسخ روانی کمتر و ناراحتی افراد نیز کمتر خواهد بود.

پاسخ روانی انسان به استرس در چه زمانی طولانی تر است

استرس یکی از عوامل بروز آسیب های روانی و جسمی است

به گزارش تلکسیران، وقتی انسان با یک تهدید روانی و یا فیریکی روبرو می شود. به سرعت سه محور مغزی با یکدیگر مرتبط خواهند شد؛ هیپوتالاموس، غده هیپوفیز و قشر آدرنال. بنابراین سطح کورتیزول هورمون ها افزایش یافته و گلوکز بیشتری برای آزاد شدن انرژی مصرف می شود تا جریان خون افزایش یابد. این پاسخ به استرس به طور موثر باعث انقباض عضلات ما نیز خواهد شد تا انرژی کافی برای مبارزه یا فرار را داشته باشیم.

با این حال، یک الگوی روزانه برای تولید کورتیزول وجود دارد؛ افراد سالم هنگامی که از خواب بیدار می شوند سطح کورتیزول مناسبی دارند. البته سطح کورتیزول به عوامل مختلفی مانند سن، جنسیت، زمان بیداری و خواب، الگو های ورزشی و سطح کلی استرس بستگی دارد. این افزایش سطح کورتیزول باعث می شود که چگونه ما به صورت فیزیکی به استرس پاسخ دهیم و البته ترشح این هورمون بسته به زمان روز متفاوت است.

در یک پژوهش آزمایشگاهی، چند نفر را زمانی که از خواب بیدار می شدند، به مدت ۲ ساعت در معرض موقعیت استرس زا قرار دادند. برای موقعیت استرس زا نیز به افراد دستور دادند که در یک سالن مقابل افراد کنفرانس (ارائه) دهند. نمونه های بزاق نیز قبل از شروع جلسه کنفرانس، از همه کنفرانس دهندگان گرفته شد. محققان دریافتند گروهی که در زمان صبح این موقعیت استرس زا را تجربه کردند، سطح ترشح کورتیزول بسیار بالایی دارند؛ در آن سود گروهی که در زمان بعد از ظهر استرس را تجربه می کنند؛ سطح ترشح کورتیزول آن ها در مقایسه با گروه قبل کمتر است. محققان بر این باورند که سه محور مغزی یاد شده، در هنگام صبح پاسخ شدید تری به موقعیت استرس زا خواهند داشت.

 

بیشتر بخوانید:

 

منبع: Digest.bps.org.uk