گوش به زنگگوش به زنگ

آمازون صدها نفر از کارمندان خود را از کار بیرون خواهد کرد


انتظار می رود، شرکت آمازون صدها نفر از کارمندان بخش خرده فروشی و خدمات مصرف کننده را بیرون کند.

آمازون صدها نفر از کارمندان خود را از کار بیرون خواهد کرد.jpg

آمازون صدها نفر از کارمندان خود را از کار بیرون خواهد کرد

شرکت آمازون برای افزایش تعداد نیروی انسانی در شرکت های شریک خود (Alexa, AWS)، کارمندان شرکت خود را کاهش خواهد داد.

طبق گفته سیاتل تایمز، شرکت آمازون در آینده خیلی نزدیک، عملیات خرده فروشی خود را هوشمند خواهد کرد و این کاهش نیرو در بخش خرده فروشی و خدمات مصرف کننده، در همین راستا انجام خواهد گرفت.

عمده کاهش نیرو در بخش خرده فروشی کتاب و اسباب بازی خواهد بود.