گوش به زنگگوش به زنگ

پیش بینی بانک توسعه آسیا از وضعیت رشد اقتصادی آسیا در سال 2019


بانک توسعه آسیا طبق آخرین گزارشی که امروز منتشر کرد، برای آسیا در سال جاری و سال آینده میلادی با توجه به تقاضای داخلی قوی و کاهش فشار تورم ، توسعه و رشد اقتصادی پیش بینی کرده است، اگرچه این بانک هشدار  داده است که احتمال حرکت نزولی این روند صعودی نیز وجود دارد.

پیش بینی رشد اقتصادی آسیا در سال آینده میلادی

پیش بینی رشد اقتصادی آسیا در سال آینده میلادی

به گزارش تلکسیران، بانک توسعه آسیا طبق آخرین گزارشی که امروز منتشر کرد، برای آسیا در سال جاری و سال آینده میلادی با توجه به تقاضای داخلی قوی و کاهش فشار تورم  توسعه و رشد اقتصادی را پیش بینی کرده است، اگرچه این بانک هشدار  داده است که احتمال حرکت نزولی این روند صعودی نیز وجود دارد.

 موسسه مستقر در مانیل که چشم انداز توسعه اقتصادی آسیا را چهارشنبه منتشر کرد، مدعی است که تخمین رشد اقتصادی آسیا در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به تریب، ۶.۰ درصد و ۵.۸ درصد است.

این بانک رشد اقتصادی چین را برای سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، به ترتیب، ۶.۶ و ۶.۳ درصد و این رقم را برای هند ۷.۳ و ۷.۶ درصد  در هر سال پیش بینی کرده است.

اوایل ماه جاری، ترامپ و چین به یک آتش بس تجاری ۹۰ روزه رسیدند، اما در حالی که توقف جنگ تجاری تحولی خوشایند فرض می شد، اما یکی از اقتصاددانان ارشد بانک توسعه آسیا گفت:

درگیری حل نشده بین دو کشور همچنان پابرجاست که می تواند باعث حرکت نزولی چشم انداز اقتصادی منطقه شود.

چشم انداز رشد برای آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته و به رقم ۴.۳ درصد می رسد. این رقم در سپتامبر سال ۲۰۱۸، ۴.۲ درصد بوده است. اما پیش بینی رشد اقتصادی در جنوب شرقی آسیا و جنوب آسیا کاهش یافته و به ترتیب ۵.۱ درصد و ۷.۱ درصد پیش بینی شده است.

کاهش قیمت اجناس و سیاست اجرایی بانک مرکزی می تواند منجر به شتاب گرفتن تورم در کشورهای درحال توسعه آسیا که در سال جار ی۲.۶ درصد بوده به ۲.۷ درصد در سال آینده شود.

 

منبع:reuters.com