گوش به زنگگوش به زنگ

طرح توسعه عظیم شرکت ایندین اویل سرمایه گذاری 3.5 میلیارد دلاری در سال مالی 2018


یکی از اولویت های مهم و اساسی شرکت ایندین اویل توسعه ظرفیت های پالایشی و بازاریابی است چرا که با رقابتی سرسخت از جانب پالایشگاه های خصوصی مواجه است. این پالایشگاه ها در طول سه سال سهم بازار خرده فروشی سوخت خود را به بیش از دو برابر افزایش داده اند.

.

شرکت ایندین اویل

شرکت ایندین اویل

شرکت ایندین اویل که بزرگترین پالایشگاه نفت کشور هندوستان است برنامه دارد که حدود ۳.۵ میلیارد دلار یا حدود یک پنجم بیش از سال گذشته از تاریخ اول آوریل سال جدید سرمایه گذاری کند. بنا به گفته منابع آگاه در این زمینه، این سرمایه گذاری به منظور توسعه و به روز رسانی پالایشگاه ها و تقویت شبکه بازاریابی آن صورت می گیرد.

این شرکت برنامه دارد تا برای هزینه سرمایه ای خود از منابع داخلی استفاده کند و در عین حال برای وام گرفتن یا صدور اوراق قرضه برنامه ای ندارد. سود دهی و تولید نقدی در همه پالایشگاه های این شرکت افزایش یافته است وبه احتمال زیاد، حتی جدیدترین پالایشگاه آن که در پارادیپ درایالت اودیسا واقع است برای اولین بار امسال به سوددهی می رسد. این اطلاعات نیز از جانب همان منابع آگاه است که چون مجاز به صحبت با رسانه ها نبودند، خواستند که ناشناخته بمانند.

سخنگوی شرکت ایندین اویل در دهلی نو نمی توانست  فورا درباره طرح های مالی و سرمایه گذاری صحبت کند.

نمودار سرمایه گذاری شرکت ایندین اویل

نمودار سرمایه گذاری شرکت ایندین اویل تا سال مالی ۲۰۱۸

توسعه ظرفیت های پالایشی و بازاریابی این پالایشگاه به منظور حفظ موقعیت پیشتاز آن در کشوری که سریع ترین رشد مصرف نفت دنیا را دارد، امری ضروری است. این پالایشگاه در سالی که پایان آن ۳۱ مارس ۲۰۱۷ بود، حدود ۳۵? از ظرفیت پالایش نفت کشور و ۴۵? از بازار محصولات نفتی داخلی را در دست داشت. این شرکت با رقابت از سوی پالایشگران خصوصی مواجه است که در طول سه سال سهم بازار خرده فروشی سوخت خود را به بیش از دو برابر افزایش داده اند.

شرکت ایندین اویل در صدد سرمایه گذاری حدود ۱۹۰ میلیارد روپیه (معادل ۲.۵ میلیارد دلار)  در جهت توسعه ظرفیت های پالایشی و پتروشیمی، شبکه خط لوله و همچنین زیرساخت های بازاریابی تا تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۸ می باشد. پیش از این، سخنگوی این پالایشگاه اظهار کرده بود که پالایشگاه قصد دارد در طی ۵ تا ۷ سال حدود ۱.۸ تریلیون روپیه روی توسعه ظرفیت ها و راه اندازی برنامه های جدید سرمایه کذاری کند.

منبع:hindustantimes.com