گوش به زنگگوش به زنگ

رشد سود بانک HSBC در بحبوحه جنگ تجاری آمریکا و چین


با وجود افزایش کشمکش های تجاری میان چین و ایالات متحده در ماه های اخیر، منافع و درآمدهای موسسه خدمات مالی و بانکداری بریتانیایی HSBC در نیمه‌ی اول سال پس از عملکرد قوی در آسیا رشد داشته است.

رشد سود HSBC با وجود جنگ تجاری آمریکا و چین

رشد سود HSBC با وجود جنگ تجاری آمریکا و چین

این بانک مبلغ ۲۷ میلیارد دلار (۲۱ میلیارد پوند) در شش ماه اول سال تا ۳۰ ژوئن درآمد داشته است که در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال گذشته، ۴ درصد افزایش داشته است. در حالی که سود پیش از مالیات ۴.۶ درصد افزایش داشت که میزان ۱۰.۲ میلیارد دلار تا ۱۰.۷ میلیارد دلار با سیستم حسابداری آسیا تقریبا ۹۰ درصد سود برای گروه به همراه داشت.

موسسه خدمات مالی و بانکداری بریتانیایی HSBC برای رشد جهانی در ادامه ی سال «محتاطانه خوشبین» است و «با وجود افزایش نگرانی ها درباره ی آینده ی تجارت بین الملل و اصول و حفظ و تشویق صنایع درونی کشور به وسیله گمرک کردن صنایع بیگانه مسئله ی پاربرجا ماندن اصول آسیا» را برجسته می کند.

اگرچه سهام وام دهنده ۱ درصد در تجارت اولیه افت کرد، گروه از افزایش قیمت های عامل برای نیمه ی اول سال و افزایش قیمت ۷ درصدی از ۱۶.۴ میلیارد دلار به ۱۷.۶ میلیارد دلار خبر می دهد.

روز دوشنبه، توماس مور یکی از مدیران بودجه در موسسه سرمایه گذاری استاندارد ابردین در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت که هزینه ها در لحظه برای سهامداران شرکت خدمات مالی و بانکداری بریتانیایی HSBC در حال افزایش است. وی گفت:

شما صاحب بانکی هستید که ب خود متکی است اما بعد فشارهای تورم ایجاد شد. در آسیا، مسائل قدری شدت گرفته است بنابراین استخدام افراد قدری پرهزینه تر شده است.

مدیر اجرایی گروه، جان فلینت گفت:

نتایج امروز که با انتظارات ما هم راستا است حاکی از رشد قوی درآمد ما در تجارت جهانی است. برای جلب مشتری های جدید، افزایش سهم در بازار، و مستحکم کردن بنیان ها در حال سرمایه گذاری هستیم.

استیو کلایتون یکی از مدیران بودجه در موسسه‌ی سرمایه گذاری هارگریوز لنزداون گفت که زمان آن رسیده است تا موسسه خدمات مالی و بانکداری بریتانیایی HSBC  اهداف قابل رشد خود را برای سال های اخیر آغاز کند.

وی افزود:

باید پتانسیل رشد از چین و منطقه‌ی وسیع جنوب شرقی آسیا مساعد باشد و مدتی است موسسه خدمات مالی و بانکداری بریتانیایی HSBC برای جذب منابع مالی از گردش های تجارت جهانی رونق یافته است.

منبع: independent.co.uk