گوش به زنگگوش به زنگ

درخواست ترامپ برای ایجاد اصلاحات در قوانین مهاجرت


دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که عبور غیر قانونی از مرزهای آمریکا ، چه کودکان نیز در این مهاجرت حضور داشته باشند و چه نداشته باشند، مجازات قانونی دارد.

ترامپ خواهان تغییر قوانین مهاجرت به آمریکاست

ترامپ خواهان تغییر قوانین مهاجرت به آمریکاست

دونالد ترامپ از کنگره خواست که تغییراتی در قوانین فعلی مهاجرت ایجاد کند. ترامپ با انتشار پستی در توئیتر نوشت:

 لطفا این مسئله را درک کنید، عبور غیر قانونی از مرزهای آمریکا عواقب سختی دارد(چه مهاجران کودک به همراه خود داشته باشند چه نه). بسیاری از آنها از کودکان برای رسیدن به مقاصد شوم خود استفاده می کنند.

بنا بر گزارش افه، سیاست ترامپ از زمان اعمال قانون تحمل صفر در برابر مهاجران غیرقانونی که از طریق مرز مکزیک وارد آمریکا می شوند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. قانون تحمل صفر، ماه گذشته پس از مواجه شدن با واکنش های شدید، به حالت تعلیق در آمد.

بسیاری از مقامات دولتی معتقدند که رئیس جمهور از قانون تحمل صفر به عنوان عاملی برای پشتیبانی از ساخت دیوار مرزی استفاده می کند و در صدد محدودتر کردن قوانین مهاجرتی از جمله لاتاری است.

 ترامپ در توئیت بعدی خود گفت:

اگر دموکرات ها به تغییرات سیستم مهاجرت رای ندهند و با سرمایه گذاری روی ساخت دیوار مرزی مخالفت کنند، مایلم دولت را تعطیل کنم.

منبع: business-standard.com