گوش به زنگگوش به زنگ

امضای نقشه راه توسعه روابط بین ایران و بلاروس


نقشه راه توسعه روابط بین ایران و بلاروس ترسیم شد.

امضای نقشه راه توسعه روابط بین ایران و بلاروس.jpg

امضای نقشه راه توسعه روابط بین ایران و بلاروس

این توافقنامه توسط وزیر صنعت صنعت، معدن و تجارت ایران محمد شریعتمداری و وزیر صنایع جمهوری بلاروس، ویتالی میهایلویچ ووک در تهران امضا گردید.

توافقنامه بین دو کشور برای توسعه میان مدت و در چهاردهمین کمیسیون مشترک اقتصادی امضا شد.

این توافقنامه در چارچوب موضوعاتی که در جریان بازدید رئیس جمهورهای دو کشور در سال ۲۰۱۵ مطرح گردیده بود، شکل نهایی به خود گرفت.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت صنعت، معدن و تجارت ایران گفت:

 "پس از امضای این بیانیه، ۸ توافقنامه همکاری دیگر نیز در چارچوب چهاردهمین کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و بلاروس امضا شده است.

شریعتمداری همچنین افزود:

"امضای نقشه راه برای سال های ۲۰۱۸-۲۰۲۰، در تهران، آغاز جدیدی در همکاری های دوجانبه بین دو کشور ایران و بلاروس خواهد بود."

شریعتمداری گفت:

"در جلسات تهران، توافق نامه های مربوط به تولید وسایل نقلیه سنگین، وسایل نقلیه کشاورزی و معدن، اتوبوس های برقی و تامین مالی این پروژه ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت."

وی افزود:

"افزایش همکاری در صنعت داروسازی و صنایع وابسته نیز از عناوین مهم مورد مذاکره در تهران بود."