گوش به زنگگوش به زنگ

ایرباس هزاران نفر را از کار بیرون خواهد کرد


شرکت ایرباس، به دلیل افزایش هزینه ها، خط تولید هواپیمای A380 و هواپیمای جنگی A400M را تعطیل خواهد کرد. تعطیلی این خطوط تولید به بیکاری هزاران نفر منجر خواهد شد.

ایرباس هزاران نفر را از کار بیرون خواهد کرد

ایرباس هزاران نفر را از کار بیرون خواهد کرد

بر اساس این تصمیم، چهار کارخانه در آلمان، یک کارخانه در اسپانیا و یک کارخانه در بریتانیا تعطیل خواهد شد. تعطیلی این کارخانه ها بیکاری ۳۶۰۰ کارمند این شرکت را در پی خواهد داشت.

بنا به اعلام شرکت ایرباس، به دلیل عدم استقبال از دو نوع هواپیمای تولید این شرکت و به منظور کاهش هزینه ها، این دو هواپیما به طور کامل از دستور کار تولید این شرکت خارج خواهند شد.

شرکت ایرباس همچنین اعلام کرد در جلسه ای که روز چهارشنبه با شورای کار اروپا برگزار خواهند کرد، وضعیت کارمندهای بیکار شده مورد بحث قرار می گیرد.

همچنین به دنبال تعطیلی چهار کارخانه در آلمان، یک کارخانه در اسپانیا و یک کارخانه در بریتانیا، بخش فرانسه این شرکت نیز اعلام کرده است: تولید هواپیماهای A۳۸۰ super jumbo و A۴۰۰M، (مورد استفاده در حمل و نقل نظامی) را کاهش خواهد داد.

شرکت ایرباس همچنین از هفته آینده مذاکرات خود را با اتحادیه های کارگری نیز آغاز می کند. مدیر منابع انسانی این شرکت در اروپا اعلام کرده است:

" از وضعیت به وجود آمده متاسف هستیم و با توجه به سیاست های شرکت ایرباس، در تلاش هستیم تا کارمندهای بیکار، دچار آسیب مالی نشوند. "

وی همچنین در خصوص شایعات نیز افزود:

" تنها مرجع خبر رسانی در این خصوص شرکت ایرباس بوده و تمامی خبرهای منتشر شده از جانب دیگر مراجع خبری مورد تائید این شرکت نمی باشد. "